Вы здесь

Открытые туры подачи конкурсных заявок

Стратегию информирования фондов политики сплочения Европейского союза на 2014-2020 можно найти здесь:

Наименование тура подачи конкурсных заявок Время начала и окончания тура подачи конкурсных заявок Минимальная и максимальная сумма денежного пособия Минимальная и максимальная ставка % денежного пособия Ответственная исполнительная единица
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
с 01.11.2014 по 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
с 25.06.2019 по 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
с 21.11.2016 по 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
с 25.06.2019 по 31.08.2023
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020
с 08.11.2019 по 31.08.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
с 12.07.2018 по 31.08.2022
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
с 01.10.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
15.3.1 Turismisektori tootearenduse toetus
с 29.09.2021 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
15.3.2 Tootearendus 2021
с 07.06.2021 по 31.08.2023
20 000 / 500 000 60% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
с 10.08.2020 по 31.12.2021
50 000 / 300 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine
с 05.06.2020 по 31.12.2021
30 000 / 400 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
4.2.4 EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku Eesti konsortsium
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4 Rakendusuuringute programm
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP)
с 26.01.2021 по 31.01.2022
3 000 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile)
с 18.01.2021 по 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021
с 17.03.2021 по 31.10.2023
500 000 45% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus
с 15.02.2021 по 31.10.2023
15 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID)
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus
с 01.01.2014 по 31.12.2023
200 000 65% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Arendusosak 2021
с 17.03.2021 по 31.08.2023
35 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021
с 17.03.2021 по 31.08.2023
6 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
с 01.01.2019 по 31.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.2 - Starditoetus 2019
с 29.03.2019 по 31.12.2021
15 000 80% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused
с 01.01.2014 по 30.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine
с 01.01.2014 по 29.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Regionaalne investorteenindus maakondlikes arenduskeskustes
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Välismessitoetus
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.4 Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus 2021
с 17.03.2021 по 31.08.2023
7 500 / 30 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021
с 08.02.2021 по 31.08.2023
10 000 / 65 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021
с 07.01.2021 по 31.12.2022
20 000 / 200 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.2 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.3. - Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus
с 31.05.2021 по 31.08.2023
75 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.5 - Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
с 20.05.2020 по 31.12.2021
90 000 / 990 000 45% Riigi Tugiteenuste Keskus
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
с 28.10.2019 по 30.04.2023
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
с 09.05.2017 по 30.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine
с 01.01.2020 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
EE-teadus eeldefineeritud projektid
с 01.08.2018 по 31.12.2021
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus stipendiumifondi toetusskeem (eeldefineeritud)
с 23.04.2019 по 31.08.2022
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem
с 01.12.2019 по 31.12.2024
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
eee
с 14.07.2021 по 31.12.2023
2 000 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
с 05.06.2018 по 31.08.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
с 31.10.2020 по 30.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
с 15.07.2020 по 10.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud
с 01.02.2020 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
с 12.11.2018 по 31.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks
с 20.09.2021 по 17.01.2022
200 000 / 400 000
Juhtimiskulud
с 23.10.2019 по 31.12.2024
Juhtimiskulud
с 20.11.2019 по 31.12.2024
Keskkonnaministeerium
Kahepoolsed suhted (HTM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
с 09.05.2017 по 30.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
с 01.01.2018 по 31.01.2025
Kahepoolsete suhete fondi programmide reserv
с 11.03.2020 по 31.12.2024
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V
с 28.08.2020 по 31.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
с 01.01.2019 по 28.02.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
с 01.01.2020 по 31.12.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid
с 01.02.2020 по 31.08.2023
21 990 700 100% / 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Kultuuripärandi digiteerimine
с 21.11.2019 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale 2021
с 23.04.2021 по 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ohvriabi süsteemi arendamine
с 01.01.2020 по 31.08.2022
Peipsiveere programm 2021
с 08.03.2021 по 31.12.2021
3 200 / 32 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
с 18.09.2019 по 31.01.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Personaalmeditsiini arendamine
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
с 01.06.2020 по 30.04.2024
RE 5.2.1 - Suurinvestori toetus
с 01.01.2014 по 31.12.2024
1 000 000 / 3 000 000 10% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
RE 5.2.6 - Toetus ettevõtjate toote-, teenuse ja protsessiarenduse ja innovatsiooni alaseks rahvusvaheliseks koostööks (Eurostars)
с 08.06.2021 по 31.08.2025
300 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
React-EU korterelamute rekonstrueerimise toetamine
с 01.05.2020 по 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
с 05.02.2020 по 31.01.2024
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine
с 20.11.2020 по 30.11.2021
70% Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa programm 2021
с 22.02.2021 по 31.12.2021
3 200 / 32 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
с 01.08.2019 по 31.12.2023
Sihtasutus Innove
Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus
с 01.04.2020 по 30.09.2022
Tehniline abi
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
с 01.01.2017 по 31.12.2026
Tehniline abi ERF
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Terviseportaali analüüs ja arendamine
с 01.04.2020 по 30.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks I voor
с 04.10.2021 по 10.01.2022
65 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine, uuringud
с 03.09.2018 по 31.12.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
с 21.03.2018 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vooluveekogude tervendamine (TORT)
с 27.03.2020 по 31.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Mobilitas Pluss
с 01.01.2015 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
с 09.05.2016 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
с 01.01.2014 по 31.10.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
с 18.05.2015 по 31.12.2023
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
с 16.09.2016 по 31.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
с 01.11.2014 по 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
с 01.08.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
с 01.09.2014 по 31.03.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
с 01.07.2015 по 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste koosvõime loomine
с 01.10.2015 по 30.06.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Dora Pluss
с 01.08.2015 по 31.05.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
с 01.08.2015 по 31.10.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
с 01.04.2015 по 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
с 01.01.2015 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
с 01.01.2015 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Soojusmajanduse arengukava koostamine
с 27.05.2015 по 31.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

29.09.2016