Вы здесь

Отраслевые законодательные акты

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Страницы

2014-2020.13 Tehniline abi
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.13 Tehniline abi
2014-2020.13.1 Tehniline abi Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(pdf, 359.99 КБ)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 КБ)
2014-2020.13.1.1 Tehniline abi (ERF) Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 359.99 КБ)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 КБ)
2014-2020.13.1.2 Tehniline abi (ÜF) Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Fond: ESF
1.4.1.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Sihtasutus KredEx
1.4.1.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Sihtasutus KredEx
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.2 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus Fond: ESF
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus Sihtasutus KredEx
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.3 Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm Fond: ESF
1.4.3.1 Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.4 Turismi teadlikkus- ja koolitusprogramm Fond: ESF
1.4.4.1 Turismi teadlikkus- ja koolitusprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.5 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Fond: ESF
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.6 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Fond: ESF
1.4.6.1 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4.6.1 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.7 Arendustöötajate kaasamise toetus Fond: ESF
1.4.7.1 Arendustöötajate kaasamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.8 Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm Fond: ESF
1.4.8.1 Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5 Suurem haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Fond: ESF
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
21.12.2010 (muudetud)
Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
03.01.2013 (muudetud)
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigikantselei
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
programm_kinnitamiseks.rtf
(rtf, 312.46 КБ)
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
29.10.2013 (muudetud)
Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigikantselei
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
13.01.2014 (muudetud)
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 419.55 КБ)
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5 Suurem haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Fond: ESF
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5 Suurem haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.5 Maakondlike tugistruktuuride toetamine Fond: ESF
1.5.5.1 Maakondlike tugistruktuuride toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine Fond: CF
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.2 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine Fond: CF
2.1.2.1 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.3 Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine Fond: CF
2.1.3.1 Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.4 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava) Fond: CF
2.1.4.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava) Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Страницы