Вы здесь

Отраслевые законодательные акты

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Страницы

1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.3 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Fond: ESF
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine Fond: ESF
1.2.4.1 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine Sihtasutus Archimedes
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega Fond: ESF
1.2.5.1 Kohandumine teadmistepõhise majandusega Sihtasutus Archimedes
1.2.5.1 Kohandumine teadmistepõhise majandusega Sihtasutus Archimedes
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Inimressursi koolitus ja arendamine
(pdf, 273.65 КБ, kinnitatud 02.02.2021)
Seletuskiri
(pdf, 448.66 КБ)
Lisa
(pdf, 687.68 КБ)
2014-2020.12.1.1 Inimressursi koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Tippjuhtide arendamine
(pdf, 273.65 КБ, kinnitatud 02.02.2021)
Seletuskiri
(pdf, 448.66 КБ)
Lisa
(pdf, 613.4 КБ)
2014-2020.12.1.2 Tippjuhtide arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 448.66 КБ)
Lisa
(pdf, 660.66 КБ)
2014-2020.12.1.3 Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Arendusvõimekuse programm
(pdf, 97.2 КБ, kinnitatud 08.01.2019)
Seletuskiri
(docx, 32.1 КБ)
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 241.96 КБ)
Seletuskiri
(pdf, 319.4 КБ)
sk_teenustasemed_deltas.docx
(docx, 24.65 КБ)
kk_teenustasemed.pdf
(pdf, 664.18 КБ)
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.2 Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine
(pdf, 87.55 КБ, kinnitatud 12.02.2021)
Seletuskiri
(pdf, 1.12 МБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 987.17 КБ)
2014-2020.12.2.1 Mõjude hindamise süsteemi arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.12.2.2 Kaasamise arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.3 Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.4 Strateegilise juhtimine arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmad
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmad
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmad
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 373.01 КБ)
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs) Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 575.28 КБ)
2014-2020.12.3.2 Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Fond: ESF
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Sihtasutus Innove
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.2 Tööelu kvaliteedi parandamine Fond: ESF
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Fond: ESF
1.3.3.1 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Sihtasutus Innove
1.3.3.1 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.4 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Fond: ESF
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Fond: ESF
1.3.5.1 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Sihtasutus Innove
1.3.5.1 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Sihtasutus Innove

Страницы