Вы здесь

Отраслевые законодательные акты

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Страницы

2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 217.32 КБ)
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 214.73 КБ)
2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 512.37 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 729.48 КБ)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 КБ)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Tegevuskava
(pdf, 130.06 КБ)
Eelarve
(xlsx, 16.24 КБ)
2014-2020.1.6.3 Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
(pdf, 1.3 МБ, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 КБ)
Eelarve
(xlsx, 20.03 КБ)
2014-2020.1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Karjäärinõustamise kättesaadavus suurendamine
(pdf, 232 КБ, kinnitatud 17.06.2021)
Seletuskiri
(pdf, 285.51 КБ)
Eelarve
(xlsx, 23.46 КБ)
2014-2020.1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.1 Ettevõtete arengu toetamine Fond: ERDF
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.2 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
2.2.1 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.3 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Fond: ERDF
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.4 Turismi arendamine Fond: ERDF
2.4.1 Turismi arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4.1 Turismi arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 477.37 КБ)
2014-2020.2.1.1 Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele ning tööandjate töö-, pere- ja eraelu ühildamise alase teadlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.1.1 Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele ning tööandjate töö-, pere- ja eraelu ühildamise alase teadlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 79.75 КБ)
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
Toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
(pdf, 1.08 МБ, kinnitatud 06.11.2018)
Seletuskiri
(pdf, 639.9 КБ)
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 1.26 МБ, kinnitatud 01.06.2020)
2014-2020.2.2.2 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide mitmekesistamine tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Tugiteenus vanglast vabanenutele
(pdf, 2.1 МБ, kinnitatud 19.11.2019)
2014-2020.2.2.3 Tugiteenus vanglast vabanenutele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse loomine ja rakendamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
2014-2020.2.3.1 Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse ning alkoholisõltuvuse raviteenuse arendamine ning osutamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(docx, 63.5 КБ)
2014-2020.2.4.1 Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
(pdf, 207.68 КБ, kinnitatud 19.09.2019)
Seletuskiri
(pdf, 551.99 КБ)
Eelarve
(xls, 34.5 КБ)
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 624.14 КБ)
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Terviseportaali analüüs ja arendamine
(pdf, 206.93 КБ, kinnitatud 07.07.2021)
Seletuskiri
(pdf, 616.81 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 914.35 КБ)
TAT lisa
(xlsx, 16.95 КБ)
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus

Страницы