Läbivad õigusaktid

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus

 

Seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2020. aastani.

https://www.riigiteataja.ee/akt/125112015006

Страницы

Conditions and procedure for considering expenditures reimbursed from 2014-2020 structural assistance to be eligible, for payment of support and making financial corrections
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Conditions and procedure for considering expenditures reimbursed from 2014-2020 structural assistance to be eligible, for payment of support and making financial corrections
MäärusSeletuskiri
01.09.2014
Rahandusministri 06.10.2014.a. käskkiri 154: "Loa andmine rakendusasutuste ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 06.10.2014.a. käskkiri 154: "Loa andmine rakendusasutuste ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"
Määrus
06.10.2014
Rahandusministri 29.04.2015.a. käskkiri nr 069: Loa andmine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 29.04.2015.a. käskkiri nr 069: Loa andmine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks
Määrus
29.04.2015
Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrus nr 111 „Perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrus nr 111 „Perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine”
Määrus
19.04.2007
Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määrus nr 133: "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks"
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määrus nr 133: "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks"
MäärusSeletuskiri
29.08.2014
Rahandusministri 10.09.2014.a. käskkiri nr 143: "Loa andmine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 10.09.2014.a. käskkiri nr 143: "Loa andmine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"
Määrus
10.09.2014

Страницы