Вы здесь

Käo Maleva keskuses said renoveeritud intervallhoiuteenuse ruumid

Taaskord sai üks hoone paremad ligipääsuvõimalused - Käo Maleva keskus sai renoveeritud intervallhoiuteenuse ruumid

Maleva keskuse peasissepääsu ja galerii ehitustööde põhieesmärgiks oli ligipääsetavuse tagamine kõigile erivajadustega inimestele. Keskuse galeriisse on paigaldatud tõstuk liikumispuudega inimestele.Renoveerimistöid toetati Euroopa Sotsiaalfondist.

Tänu peasissepääsu ja galerii ehitusele sai Päevakeskus Käo juurde täiendavaid tegevusruume, mis loovad tingimused mitmekesisemaks teenuse pakkumiseks päevakeskuse teenusekasutajatele.