Sa oled siin

Uudised

Lehed

19.04.2016

Mis on Eesti parim mobiilirakendus 2016?

Kas oled loonud või tellinud mõne toreda mobiilirakenduse? Käimas on konkurss „Eesti parim mobiilirakendus 2016“ ja kandidaate saab esitada 2. maini. Täpsem info: https://konkurss.eesti.ee/. Konkurss korraldatakse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ Euroopa Regionaalarengu...
18.04.2016

Algab TAI kampaania "Vähem alkoholi = rohkem elu"

Kui märkad aprilli lõpus ja mai alguses Pärnu, Tallinna ja Tartu esindusväljakutel elamusparki, siis tea, et tegemist on TAI kampaaniaga "Vähem alkoholi = rohkem elu" Kampaania pakub inspiratsiooni, kuidas vähema alkoholiga vaba aega veeta. Et inimestele uutmoodi kogemusi pakkuda, tuuritab...
13.04.2016

Keskkonnaametil on uus digitaalne õppevahend "Avastusrada"

Keskkonnaamet kutsub südamekuu ja rahvusvahelise õuesõppepäeva puhul õpilasi ja õpetajaid klassiruumist välja oma kodukohta avastama ning looduses liikuma, kasutades selleks uut digitaalset õppevahendit Avastusrada. 11.–17. aprillil on enamikus Eesti maakonnakeskustest avatud vähemalt üks...
11.04.2016

Eurotoetusi saab nüüdsest taotleda elektroonilises keskkonnas

Rahandusministeerium sai valmis elektroonilise E-toetuse taotluskeskkonna, mis võimaldab esitada Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendusüksustele taotlusi elektrooniliselt. Eri taotlusvoore koondava keskkonnaga on pilootprojektina liitunud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja SA Innove...
05.04.2016

Avalik konsultatsioon Euroopa Sotsiaalfondi programmperioodi 2007-2013 järelhindamiste raames

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni struktuurivahendite 2007-2013 perioodi järelhindamise tulemuste valideerimiseks ja täiendavaks andmekorjeks. Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest osa võtma. Eelkõige oodatakse arvamusi ESF toetustega vahetult seotud isikutelt ja...
24.03.2016

Veel üks riigigümnaasium sai nurgakivi

Nädala alguses sai nurgakivi Põlva riigigümnaasium, mis ühtlasi tähendab, et riigigümnaasiumitega saab kaetud kogu Lõuna-Eesti. Haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) tellimusel rajab Ehitus5ECO OÜ Põlvasse 1963. aastal valminud internaadihoone asemele enam kui 2 300...
22.03.2016

Koolitee jäi kunagi pooleli? Nüüd on Sul võimalus see lõpetada

17. märtsist kuni 2. maini kl 17.00 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" taotlusvoor. Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee...
17.03.2016

Digikeskkond Eestis paraneb

Algab X-tee arendus, mille eesmärk on tagada infosüsteemidele turvaline internetipõhine andmevahetus ja luua eeldused, et vähendada dokumentide digitembeldamist ja digitaalset allkirjastamist ning tõsta X-tee andmevahetuse turvalisust infosüsteemides. Üks peamine võimalus on uuteks piiriülesteks...
15.03.2016

Taaskord samm lähemale efetiivsele energiamajandusele

KIK avas KOVidele ja soojusettevõtetele suunatud taotlusvooru, mis toetab kaugkütte soojustorustike renoveerimist ja täiendavate ühenduste rajamist, kaugküttekatelde renoveerimist ning uute kaugküttesüsteemide rajamist. Tegemist on struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 meetme „Efektiivne...
11.03.2016

Kas oled huvitatud tasuta täiendkoolitusest?

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis uus täienduskoolituse riiklik koolitustellimus, mis toob inimesteni 471 tasuta kursust kolmekümne kahes valdkonnas. Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on suunatud täiskasvanutele, kelle...

Lehed