Sa oled siin

Uudised

Lehed

07.04.2020

Väärinfo vastu võitlemine

Tervisevaldkonnas levib palju valeteavet ja väärinfot, sealhulgas COVID-19 kohta. On oluline, et kasutaksite COVID-19 puhangu kohta ajakohastatud teabe saamiseks ainult usaldusväärseid allikaid. Soovitame teil järgida oma tervishoiuasutuste nõuandeid ning vaadata asjaomaste ELi ja...
06.04.2020

Osale avalikus konsultatsioonis palgalõhe ning meeste ja naiste töötasu läbipaistvuse kohta

Euroopa Komisjon algatas avaliku arutelu palkade läbipaistvuse üle, et koguda tõendeid diskrimineerimise juhtumite kohta seoses palgaerisustega ja arvamusi võimalike meetmete kohta palkade läbipaistvuse suurendamiseks.  Allolevalt lingilt leiate konsultatsioonilehe. Konsultatsioon on...
06.04.2020

NUTIKAS aitab ettevõttel luua uusi lahendusi kriisiga toimetulekuks

Viirusekriisi mõjul pole maailm enam endine. Muutused avavad uusi võimalusi leidlikele ettevõtjatele, kes on valmis looma uusi tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid, mis aitaks kriisiga toime tulla. Teadlastega koostöös uute lahenduste välja töötamisel tuleb appi Riigi Tugiteenuste Keskuse (kuni 1....
03.04.2020

Komisjon teeb ettepaneku luua 100 miljardi euro suurune tööhõive toetamise erakorraline rahastu ehk TERA

Elude päästmine ja elatusvahendite tagamine praeguses teravas kriisiolukorras on äärmiselt oluline. Komisjon reageerib veelgi jõulisemalt, tehes ettepaneku luua 100 miljardi euro suurune tööhõive toetamise erakorraline rahastu ehk TERA (ingl SURE), et aidata töötajatel oma sissetulek säilitada ja...
01.04.2020

Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras

COVID-19 on tervisekriis, mis nõuab kiireid ja arukaid lahendusi ning kiiret reageerimist nõudluse tohutule kasvule samalaadsete kaupade ja teenuste järele ajal, mil teatavad tarneahelad on häiritud.  Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga...
31.03.2020

Komisjon kiitis heaks Eesti kava toetada ettevõtlust koroonaviiruse puhangu tingimustes 1,75 miljardi euroga

Euroopa Komisjon kiitis heaks kaks Eesti riigiabikava Eesti majanduse toetamiseks seoses koroonaviiruse puhanguga. Kavad kiideti heaks COVID-19 puhangu kontekstis majanduse toetamiseks antava riigiabi ajutise raamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2020....
18.03.2020

Finantskorrektsiooni otsuste tegemisest ja tagasinõutud toetuse tasumisest eriolukorra ajal

Korraldusasutuse seisukoht   Toetusesaajatel (TS)  võib eriolukorra ajal olla raskusi finantskorrektsioonide (FKO) tasumisega. Soovitame toimida järgmiselt: Kui väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine on lahutamatult seotud eriolukorra piirangutest tuleneva tagajärjega (nt...
18.03.2020

Kuidas käituda ajal, mil maksuvõlglaste päringu teenus on suletud

EMTA sulges 17.03.2020 vähemalt 48 tunniks maksuvõlglaste avaliku päringu teenuse, mistõttu ei toimi nõude automaatkontroll SFOS-is ja samuti ei ole RÜ-del võimalik maksuvõla infot kontrollida registrist käsitsi. EMTA teenuse edasistest arengutest anname infot operatiivselt selle laekumisel....
13.03.2020

Korraldusasutuse seisukoht seoses Covid-19 kulude abikõlblikkusega

WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks[1], seega on tegemist force majeure olukorraga. Kulude abikõlblikuks tunnistamisel tuleb koosmõjus hinnata nii siseriiklikke kui EL abikõlblikkuse reegleid võttes arvesse vääramatu jõu mõju. Abikõlblikuks loetakse ka kulud, mis on seotud...
14.01.2020

Rahandusminister algatas perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rahandusministeerium teatab perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest rahandusministri 6. jaanuari 2020. a käskkirjaga nr 1.1-4/1, millega on võimalik tutvuda siin....

Lehed