Sa oled siin

Valminud on keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Rahandusministeerium teatab, et on valminud perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programm.

Loe programmi (676.69 KB, PDF)

KSH programmi avalik arutelu toimub 22.10.2020 algusega kell 14.00 Rahandusministeeriumi saalis (Suur-Ameerika 1, Tallinn).

Võimalike COVID-19 tingitud piirangute korral toimub KSH programmi avalik arutelu samal kuupäeval ja kellaajal veebi teel. Osalemiseks lingi saadab Rahandusministeerium kõigile koosolekul osalemise soovist teada andnutele hiljemalt 21.10.2020. Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kirja aadressile miryam.vahtra@fin.ee või helistades telefoninumbrile 611 3047 hiljemalt 21.10.2020.

KSH programm on ajavahemikus 7.10.-21.10.2020 tutvumiseks kättesaadav struktuurivahendite kodulehel - http://www.struktuurifondid.ee/hindamine/.

KSH programmi kohta ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid võib esitada kirjalikult Rahandusministeeriumile aadressil miryam.vahtra@fin.ee või info@fin.ee või saates postiga aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006 kuni 21.10.2020.

Olulist negatiivset piiriülest mõju rakenduskava elluviimisel pole ette näha. Võimalikke piiriüleseid mõjusid hinnatakse täiendavalt programmi käigus.

KSH programmi koostaja on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, kontaktisik KSH juhtekspert Riin Kutsar, riin@hendrikson.ee, telefon 740 9807).

Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite planeerimist korraldab Rahandusministeerium (aadress Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006), sh vastutab partnerlusleppe ning Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi ühise rakenduskava väljatöötamise eest - kontaktisik Kadri Tali, e-post: kadri.tali@fin.ee

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava eesmärgiks on määratleda struktuurivahenditest rahastatavad tegevused ning rahastamise mahud.