Sa oled siin

Väärinfo vastu võitlemine

Tervisevaldkonnas levib palju valeteavet ja väärinfot, sealhulgas COVID-19 kohta. On oluline, et kasutaksite COVID-19 puhangu kohta ajakohastatud teabe saamiseks ainult usaldusväärseid allikaid.

Soovitame teil järgida oma tervishoiuasutuste nõuandeid ning vaadata asjaomaste ELi ja rahvusvaheliste organisatsioonide (ECDC ja WHO) veebisaite.  Samuti on abi sellest, kui te ise ei jaga kahtlastest allikatest pärit kontrollimata teavet.

Selleks et aidata omalt poolt võidelda väärinfo vastu, teeb Euroopa Komisjon tihedat koostööd veebiplatvormidega. Julgustame neid esile tõstma usaldusväärseid allikaid, toimima vastupidiselt sisuga, mis ei läbi faktikontrolli või on eksitav, ning eemaldama ebaseaduslikku sisu või sisu, mis võib põhjustada füüsilist kahju.

Et kaitsta end Euroopa Liidu kohta leviva valeinfo eest, loe kahtlaste koroonavirusega seotud lugude avastamise korral fakte Euroopa Liidu kodulehelt.