Sa oled siin

TalTech viis Eesti Energia kaevanduste kohale mõõtedroonid

Eesti Energia ammutab Eesti ülikoolidelt teadmisi, et muuta kaevandamistööd tõhusamaks ja ohutumaks ning energiatootmine keskkonnasõbralikumaks. Ühistest rakendusuuringutest on välja kasvanud uued põlevkivi rikastamise meetodid ning kaevanduste mõõtmise lahenduses drooni ja käsiskänneri abil. 

Kaevandamine on konservatiivne valdkond, kuid Eesti Energia on võtnud endale sihiks avastada lahendusi, kuidas tegevust muuta uudsemaks ja tõhusamaks. Selleks on loodud ideepank Enefit Idea Hub, kus nii Eesti Energia töötajatel kui ka ülikoolide teadlastel on võimalus tuua välja täiesti uute ideedega, mis aitavad ettevõtte eesmärke täita. 

Eesti Energia projektidirektori Veljo Aleksandrovi sõnul ideede arvu üle kurta ei saa. „Kokku on meil tuhatkond ideed läbi käinud, millest 50 on reaalse projektina tööle hakanud. Kui tuhandet poleks läbi töötanud, poleks 50 projekti ka leidnud. Selles osas on suur töö ära tehtud,“ ütles Aleksandrov. 

Ideid on seinast seina – näiteks kuidas säästa keskkonda ja kasutada vanu rehve põlevkiviõli tootmiseks või kuidas muuta kaevurite eluohtlik töö ohutumaks, kasutades iseliikuri baasil loodud lahendust kaevanduse lae toestamiseks. 

Allmaakaevanduse laetoestuse robotiseeritud lahendus / Foto: Eesti Energia

Kolme Enefit Idea Hubist tulnud ideed aitas rahastada Sihtasutus  Archimedes Euroopa Regionaalarengu Fondi Nutika spetsialiseerumise meetmest. 

Näiteks Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituudi mäenduse osakonnas tehtud rakendusuuringuga leiti võimalusi, kuidas tõhustada markšeiderite ehk mäetööstuse mõõtmise ja mõõdistamise spetsialistide tehtavat tööd kaugseiremeetoditega. 

Rakendusuuringu projektijuhi Raul Rootsi sõnul oli markšeideritööde efektiivistamise uuringu üheks eesmärgiks välja töötada põlevkivikaevanduste uuenenud tehnoloogiatesse sobivaim, töökindlaim ja efektiivseim markšeideritööde mõõdistamismetoodika.   

Rakendusuuringu üheks väljundiks oli ka põlevkivilao mahtude mõõtmise lihtsustamine. Praegu tuleb lao mõõtmiseks kasutada vähemalt kolme töötajat. „Markšeider peab seda tööd tegema vähemalt korra kuus ja tal kulub selleks koos kahe abilisega peaaegu terve päev. Drooniga suutsime töö ära teha 20 minutiga,“ rääkis Raul Roots.

Kaevanduse mõõdistamine drooniga / Foto: Eesti Energia

TalTechi poolt välja pakutud kerge mobiilse käsiskänneriga saab markšeider jalutada läbi mõõdistatud ja kaevandatud ala ning saab kätte nii mahud kui ka kaevandatud ala tervikute suurused, mis on tähtsad maapinna ülalhoidmiseks.  

„TalTechi pakutud seadmed on kiiremad ja täpsemad, sest arvestavad kõiki kumerusi. Mõõtmistulemused joonistuvad hiljem arvutis 3D mudelina välja,“ selgitas Roots skänneri põhimõtet.

 

Kaevanduse mõõdistamine käsiskänneriga / Foto: Eesti Energia

TalTechiga alustati koostööd 2018. aasta septembris ning nüüdseks on projekt jõudnud lõpule. „Me ei teeks seda uuringut niisama, vaid võtame saadud lahendused kasutusele, kui ettepanekud seadusandluse täiendamiseks on jõustunud,“ sõnas projektijuht Raul Roots. „See on edukas projekt, mille tulemusel muutub töö hõlpsamaks ja kiiremaks“. 

Tallinna Tehnikaülikooliga on seotud ka teine SA Archimedese rahastatud rakendusuuring. Sellega loodi uus laavakombaini järel mäemassi rikastamise meetod, mis suurendab põlevkivi kütteväärtust. 

Kõige uuem Nutika toetusmeetmest toetatud Eesti Energia koostööprojekt viiakse läbi koos Tartu Ülikooliga, kes aitab uurida põlevkivi väävlisisalduse ja põlevkivi omaduste omavahelisi seoseid. See projekt lõpeb 2020. aasta veebruaris. 

Sihtasutus Archimedese rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ehk NUTIKAS aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadus-arendusasutustelt (TA) ettevõttele vajalikke rakendusuuringuid ja/või tootearendusprojekte. Meedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.