Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi kompetentsikeskus avaldas võrdsete võimaluste parimate praktikate kogumiku

Euroopa Liidu 2014.–2020. aasta eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha kasutamisel peavad kõik toetuse saajad järgima naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise, diskrimineerimise vältimise ning puuetega inimeste juurdepääsu tagamise põhimõtet. Sotsiaalministeeriumi juurde loodud ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on loonud kogumiku parimatest viisidest võrdsete võimaluste loomiseks, kus on head näited perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest. 

Võrdsete võimlauste edendamine kõigile struktuurivahenditest toetust saanutele kohustuslik, kuid sageli ei mõisteta õigesti selle sisu ega teata, kuidas seda mõjusalt teha. Heade praktikate kogumiku julgustada ja inspireerida läbi päris lugude ja näpunäidete ka tulevasi toetuse taotlejaid ja saajaid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi sisukamalt oma tegevustesse lõimima. Kogumikku saab lugeda siit. (PDF) 

Lisaks kogumikule kompetentsikeskus loonud kolm videolugu eurotoetusi saanud projektidest, mis on eeskujulukult tegelenud võrdsete võimaluste edendamise küsimusega (soolise võrdsuse, eri vanuses, rahvusest ja puudega inimestele võrdsete võimaluste tagamine, sh ligipääsetavus):

1. Kuidas suurendada oma projektis ligipääsetavust? (Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskus)
 

2. Kuidas suurendada projektis naiste ja meeste võrdsust? (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
 

3. Kuidas arvestada oma projektis sihtrühma mitmekesiseid vajadusi? (Johannes Mihkelsoni Keskus) 

Teema kohta saab lähemalt lugeda Sotsiaalministeeriumi blogist ja kompetenstikeskuse kodulehelt.