Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab maakondade arengustrateegiate uuendamise uuringuid

Alates 1. oktoobrist saavad maakondade arengustrateegiate eest vastutavad organisatsioonid taotleda Riigi Tugiteenuste Keskusest (RTK) toetust arengustrateegiate uuendamiseks vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks. Taotlusvooru eelarve on 471 453 eurot.

RTK talituse juhataja Lauri Alveri sõnul saavad omavalitsused toetuse abil oma plaanid viia vastavusse tegelikkusega. „Selleks, et kohaliku omavalitsuse üksused, omavalitsuste liidud või maakondlikud arenduskeskused oma piirkondade arengustrateegiaid saaksid nutikamalt kavandada, on neil vaja põhjalikke uuringuid ja analüüse. Eesmärk on see, et arengustrateegiatesse kirja pandud tegevused ja teenused vastaksid piirkondades toimunud muutustele,“ selgitas Alver toetusmeetme vajalikkust.

RTK toetusega saavad omavalitsused läbi viia uuringuid kolmes valdkonnas. Esiteks rahastatakse analüüse, millega määratletakse valdkondi ja teenuseid, mida on vaja ümber korraldada seoses rahvastiku vähenemise ja vananemisega.

Teiseks toetatakse uuringute läbiviimist, mille eesmärk on viia omavalitsuste teenuse osutamise viisid, taristu ja personal vastavusse teenuse osutamise vajadusega.

Kolmandaks toetab RTK majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimaluste analüüse, mille põhjal on võimalik tugevdada piirkonna konkurentsivõimet. Näiteks võivad analüüsid aidata valida asukohti infrastruktuuri arendamiseks või leida võimalusi haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtete koostöö süvendamiseks.

Maksimaalne toetuse summa ühte maakonda hõlmava projekti kohta on 25 000 eurot, mitut maakonda hõlmava projekti kohta 35 000 eurot. Seejuures võib üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust, nii ühte maakonda hõlmava projekti taotlust kui ka mitut maakonda hõlmava projekti ühistaotlust.

Taotlusvoor on avatud kuni 30. oktoobrini 2020 ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/haldusvoimekus/krav