Sa oled siin

Rahandusminister algatas perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rahandusministeerium teatab perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest rahandusministri 6. jaanuari 2020. a käskkirjaga nr 1.1-4/1, millega on võimalik tutvuda siin. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on aidata kaasa tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olevate perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava koostamisele.

Partnerlusleppe ja rakenduskava keskkonnamõju hindamise aluseks on „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 ja § 35 lõiked 1 ja 2 ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ „Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõjude hindamine“.

„Perioodi 2021 - 2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerluslepe“ on Euroopa Liidu vahendite kasutamise aluseks olev Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitav kokkulepe, mille eesmärk on määratleda üldised suunad ja prioriteedid Euroopa Liidu eelarve vahendite kasutamiseks järgmise Euroopa Liidu finantsperioodi jooksul aastatel 2021-2027.

„Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide (Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond) rakenduskava“ eesmärgiks on määratleda struktuurivahenditest rahastatavad tegevused ning rahastamise mahud.

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava koostamise on algatanud Rahandusministeerium lähtuvalt 8. juuni 2017. aasta Vabariigi Valitsuse (aadress Rahukohtu 3, 15161 Tallinn) otsusest.

Perioodi 2021-2027 EL eelarve vahendite planeerimist korraldab Rahandusministeerium (aadress Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn), sh vastutab partnerlusleppe ning ESF, ERF ja ÜF ühise rakenduskava koostamise eest - kontaktisik Magnus Urb (magnus.urb@fin.ee).