Sa oled siin

Osale avalikus konsultatsioonis palgalõhe ning meeste ja naiste töötasu läbipaistvuse kohta

Euroopa Komisjon algatas avaliku arutelu palkade läbipaistvuse üle, et koguda tõendeid diskrimineerimise juhtumite kohta seoses palgaerisustega ja arvamusi võimalike meetmete kohta palkade läbipaistvuse suurendamiseks. 

Allolevalt lingilt leiate konsultatsioonilehe. Konsultatsioon on avatud kuni 28. maini 2020.

Panustama on oodatud kõik kodanikud ja organisatsioonid. Komisjoni eesmärk on koguda kodanike ja paljude sidusrühmade arvamusi, sealhulgas: riigiasutused ja haldusasutused, kutse- ja ettevõtjate ühendused, sotsiaalpartnerid (ametiühingud ja tööandjad), naisühendused, riiklikud võrdõiguslikkusega tegelevad asutused, tööinspektsioon ja muud riiklikud asutused, valitsusvälised organisatsioonid, teadlased ja teadusuuringuid rahastavad organisatsioonid, sealhulgas ülikoolid.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency/public-consultation