Sa oled siin

Kuidas käituda ajal, mil maksuvõlglaste päringu teenus on suletud

EMTA sulges 17.03.2020 vähemalt 48 tunniks maksuvõlglaste avaliku päringu teenuse, mistõttu ei toimi nõude automaatkontroll SFOS-is ja samuti ei ole RÜ-del võimalik maksuvõla infot kontrollida registrist käsitsi. EMTA teenuse edasistest arengutest anname infot operatiivselt selle laekumisel.

Toetuse taotleja ja partner saavad oma maksuvõlga puudutavat info e-maksuametist. Maksumaksjatel on e-maksuametis võimalik koostada digitempliga varustatud maksuvõla puudumise tõend või võlatõend. Digitempel tõendab, et dokumendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed dokumendil on autentsed ja usaldusväärsed.

Juhised maksumaksjatele on leitavad lingil: https://www.emta.ee/et/e-mta-info-ja-uudised/e-teenuste-kasutamise-juhendid/toendite-koostamine-ja-esitamine-e-mtas.

Eelnevat arvesse võttes soovitab korraldusasutus automaatkontrollide taastumiseni taotlejate ja partnerite maksuvõla puudumise kontrollimiseks paluda neil esitada Maksu- ja Tolliameti digitempliga maksuvõla puudumise või võlatõend.  

Soovitame RÜ-l jätkata taotluse menetlemist ning korraldada vastav asutusesisene kommunikatsioon.

UUENDUS: EMTA teatel on maksuvõlglaste avaliku päringu teenus seadusjärgsete ülesannete täitmiseks taas avatud. Teenuse toimimine SFOS-is on testitud ja toimib ning maksuvõlgnevuse kontrolli saab läbi viia tavapärasel moel.  

Seisukoht on koostatud 17.03.2020 ja täiendatud 19.03.2020