Sa oled siin

KIK toetab 32 kohaliku omavalitsuse tänavavalgustuse uuendamist

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust 32 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 20 873 223 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 10 570 302 eurot.

„Andsime toetust vananenud ja ebaefektiivsete tänavavalgustuspunktide asendamiseks uutega, et vähendada kaasaegsete valgustite ja juhtimistehnoloogiate abil energia kasutamist,“ selgitab toetuse olemust KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „32 rahastatud projekti tulemusena renoveeritakse kokku 17 239 valgustuspunkti üle terve Eesti ning hoitakse aastas elektrienergiat kokku enam kui 6,7 GWh,“ toob Sizov välja projektide kasulikkuse keskkonnale.

Kõige enam toetusi saanud kohalikke omavalitsusi on Harjumaalt (9), Lääne-Virumaalt (4), Võrumaalt (3) ja Valgamaalt (3). Kaks projekti viiakse ellu Tartu-, Põlva- ja Jõgevamaal ning Järva-, Pärnu-, Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Ida-Viru- ja Saaremaalt sai rahastuse üks kohalik omavalitsus. Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi kodulehelt siit. Valdav osa töödest on omavalitsustel plaanis ära teha käesoleva ja järgmise aasta jooksul. 

Taotlejaks sai olla kohalik omavalitsus või äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. KIKile laekus vooru tähtajaks 44 taotlust. Kokku küsiti toetust 33,22 miljonit eurot. Taotlusvooru maht on täpselt projektide rahastamiseks kulunud summa, so 20 873 223 eurot. Esimesest taotlusvoorust 2017. aastal said toetust 22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kogusummas ligi 10 miljonit eurot. Riik plaanib 2019. aastal avada ka III taotlusvooru tänavavalgustuse projektide toetamiseks. Uue vooru väljakuulutamisest teatatakse üleriigilises meedias ja KIKi kodulehel.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” ning selle töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.  

Lisainfo:
Kati Raudsaar
Keskonnainvesteeringute Keskus SA
kommunikatsioonispetsialist