Sa oled siin

Innovest saab toetust taotleda elanike keeleõppe parandamiseks

9. juunil avanes taotlusvoor "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul". Toetust saab taotleda eesti keele oskust arendavate ja keeleõppealaste koostööprojektide jaoks. Samuti toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajaid. Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Innovest on oodatud toetust taotlema haridusasutused, kohalikud omavalitsused, võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ning õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid. Taotlusvooru eelarve on 630 661 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 536 062 ja riiklik kaasfinantseering 94 599 eurot.

Projektitaotlusi keeletegevuste teise taotlusvooru saab Innovesse esitada struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu alates 9. juunist.

Innove ootab kõiki huvilisi ka taotlusvooru tutvustavatele infopäevadele, mis toimuvad 14. juunil Jõhvis ning 16. juunil Tallinnas.

Täpsem teave taotlusvooru kohta ja infopäevadele registreerimine:
www.innove.ee/struktuuritoetused/keeletegevused