Sa oled siin

Innove ootab projektitaotlusi täiskasvanute pädevuste arendamiseks

Innove avab taotlusvoori, kus saab toetust küsida täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.

Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad inimesed. 

Haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on oluline, et koolitusasutused pakuksid ka vähem elukestvas õppes osalevatele täiskasvanutele tööturul hakkamasaamiseks vajalike oskuste arendamise koolitusi, näiteks võõrkeelteoskuse või suhtlemisoskuste kursusi. „Eelkõige ootamegi taotlejatelt projekte sihtgrupi õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste, digipädevuse, algatusvõime ja ettevõtlikkuse ning võõrkeelteoskuse parandamiseks,“ toob Haidak välja võtmepädevused, mille arendamiseks tuleks koolitusi või tugitegevusi pakkuda. „Samuti toetatakse sihtgrupi koolitajate koolitus- ning  arendustegevusi,“ lisab Haidak.

Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid. Taotlejal peab olema viimase seitsme aasta jooksul vähemalt kolmeaastane kogemus täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel. Soovi korral võib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Jagatavate toetuste kogumaht on 2 200 000 eurot, millest 85 protsenti moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15 protsenti riiklik kaasfinantseering. Toetust antakse ühele projektile kuni 250 000 eurot. Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas.
Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. Taotluste esitamise tähtaeg on  25. mai.  Huvilistele toimub 16. aprillil Tallinnas ka taotlusvooru tutvustav infopäev.