Sa oled siin

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor lapsehoiukohtade loomiseks

Alates 26. veebruarist on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor, kus toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht või uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust.

Taotlejad ja partner võib olla: kohaliku omavalitsuse üksus; eraõiguslik juriidiline isik; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Taotlusvooru eelarve on 2 971 692 eurot. Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu osakaal on vähemalt 25% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi jooksul.