Sa oled siin

Eesti väikesadamate võrgustiku arendamine saab hoo sisse

MKM kinnitas väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused, mille järgi toetab riik viie miljoni euroga 25 väikesadama arendamist. Toetuse suurus ühe projekti kohta on 50 000 kuni 200 000 eurot. Toetusskeemi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetusskeemi eelarve perioodil 2014–2020 on viis miljonit eurot, millele lisandub taotlejate omafinantseering.

Struktuurifondide eelmisel perioodil, aastatel 2007–2013 rakendatud väikesadamate võrgustiku arendamise meetmes oli üks taotlusvoor ja kolme miljoni euroga toetati 19 sadamat, sealjuures kõigis merepiiriga maakondades. Toetust saanud väikesadamates oli projektide lõpuks kokku 699 külaliskohta, sh loodi juurde kokku 245 uut külaliskohta.