Sa oled siin

ASTRA toetuste maht ületas 58 miljoni euro piiri

SA Archimedese kõige mahukama struktuuritoetuse ASTRA (institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele) raames maksti nelja aasta jooksul välja üle 58 miljoni euro. ASTRA projektidest rahastati kokku 27 projekti, millest seitse olid uued õppehooned.

2014-2020. aastal valmivatest ASTRA projektidest on tänaseks lõppenud kaks. Üheks neist on TalTechi projekt VÕSA ehk „Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine“, mille toetuse maht oli suurem kui 300 000 eurot.

VÕSA projektijuhi Aivar Kurreli sõnul on virtuaalsed õpiruumid hästi vastu võetud ja kinnitas, et neid kasutatakse aktiivselt erinevates IT õppekavades.

“Virtuaalseid õpiruume saab igal ajal vajadusel juurde luua, see tähendab, et õpiruumide maht võib ajas muutuda,” ütles Kurrel.

Kuvatõmmis VÕSA virtuaalsest õpiruumist

Uus õpikeskkond koosneb riistvarast, kaugtöölabori tarkvarast ja sellele ehitatud õpiruumidest. See võimaldab õppeainete raames luua erinevaid realistlikke simulatsioone ning aitab tudengitel sooritada ettevõtluspraktikat.

“Õpiruumide kasutamine on oluline ühelt poolt õppejõule, sest tagab üliõpilastelt õppeaines omandatu tagasiside saamisel efektiivsuse, kui õppeaine kursust võtab ca 150-400 tudengit. Teiselt poolt õpiruumide loomine tudengite poolt õppejõu juhendamisel annab võimaluse omandada praktilisi oskusi, mida tulevikus kasutada mõnes muus olukorras,“ lisas Kurrel.

Ülejäänud 25 ASTRA projekti osas viidi sel aastal läbi vahehindamised. Kõik projektid said ASTRA juhtkomisjonilt positiivse hinnangu ning eesmärkide täitmine jätkub samas mahus.

ASTRA meetme tegevuste kogumaksumus on 132,5 miljonit eurot ehk kõrgkoolidel ja teadus- ja arendusasutustel on võimalik saada veel üle 73 miljoni euro.

Suurimate projektide tulemusel valmivad teiste seas Eesti Kunstiakadeemia visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus EKA LOOVKÄRG, Sisekaitsekadeemia õppehoone ning Tartu Ülikooli IT keskus.

Lisainfo:
Mattias Jõesaar
Kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
Tel. 513 6709
e-mail: mattias.joesaar@archimedes.ee