Sa oled siin

Uudised

Lehed

18.02.2021

Sotsiaalministeeriumi kompetentsikeskus avaldas võrdsete võimaluste parimate praktikate kogumiku

Euroopa Liidu 2014.–2020. aasta eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha kasutamisel peavad kõik toetuse saajad järgima naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise, diskrimineerimise vältimise ning puuetega inimeste juurdepääsu tagamise põhimõtet. Sotsiaalministeeriumi juurde...
02.11.2020

Briti uuringukeskus I-Graduate: Study in Estonia on suurima mõjuga riiklik tugi välistudengite värbamisel

Maailma suurimaid üliõpilasmobiilsuse ja rahvusvahelise kõrghariduse küsitlusi läbi viiv briti uuringukeskus I-Graduate analüüsis Eesti arengut välisüliõpilaste sihtriigina. Selgus, et iga kuuendat Eestisse saabunud välistudengit on mõjutanud õppima tulekul riiklik platvorm "Study in Estonia"....
06.10.2020

Valminud on keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Rahandusministeerium teatab, et on valminud perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programm. Loe programmi KSH programmi avalik arutelu toimub 22.10.2020 algusega...
05.10.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab õppeasutusi miljoni euroga praktikasüsteemide arendamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab õppeasutusi miljoni euroga praktikasüsteemide arendamisekKutse- või kõrgharidusõpet pakkuvad õppeasutused saavad RTK vahendatava toetuse abil koolitada oma praktikajuhendajaid, arendada töökohapõhise õppe süsteeme, töötada välja uusi praktikavorme, saata õpetajaid...
05.10.2020

Täna algas üle-eestiline Ettevõtlusnädal

  5.-11. oktoobrini toimuvale Ettevõtlusnädalale “Avasta ettevõtlikkuse valem!” on aktiivne registreerumine kestnud juba kaks nädalat. Üritused toimuvad veebis, hübriidina ja nõuetekohastes seminariruumides. Kokku toimub enam kui 200 koolitust, konverentsi, töötuba, mis kõik aitavad...
01.10.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab maakondade arengustrateegiate uuendamise uuringuid

Alates 1. oktoobrist saavad maakondade arengustrateegiate eest vastutavad organisatsioonid taotleda Riigi Tugiteenuste Keskusest (RTK) toetust arengustrateegiate uuendamiseks vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks. Taotlusvooru eelarve on 471 453 eurot. RTK talituse juhataja Lauri...
27.08.2020

RTK avas taotlusvoorud õpetajatele baaskoolituste ja lisaeriala korraldamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus avas 27. augustil 2020 kaks taotlusvooru: õpetajate baaskoolitused ning lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine. Mõlemaid taotlusvoore rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Maarja Parve sõnul oodatakse taotlusi...
09.06.2020

Euroopa Komisjoni raport PAPA toob esile kaks Eesti projekti

Euroopa Komisjon avaldas sotsiaalfondi haldusvõimekuse meetme tulemuslikkuse hindamise projekti PAPA (Progress Assessment of ESF Support to Public Administration) kokkuvõtva raporti. Raportisse valiti 30 juhtumianalüüsi 17 erinevast liikmesriigist programmiperioodil 2014-2020. Eestist valiti...
30.04.2020

Eesti idu selgendab tehisintellekti loomisega toiduohutuse bürokraatiat

Iduettevõte FoodDocs sai Euroopa Liidu Nutika toetuse, et luua tehisintellekt ja juturobot, mis muudab toiduohutuse nõuete teema lihtsasti arusaadavaks üle kogu maailma. Digitaalset toiduohutuse platvormi toetati Nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest 400 000 euroga, et viia ellu...
22.04.2020

Ragn-Sells hakkab uurima põlevkivituhkade käitlemise võimalusi

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab keskkonnaettevõtte AS-i Ragn-Sells põlevkivituhkade käitlemiseks vajaliku tehnoloogiate teadusuuringuid enam kui 204 000 euroga. Programmi „Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud“ raames jagatav toetus läheb Ragn-Sellsi juhitud ning TalTechi ja Tartu Ülikooli...

Lehed