Sa oled siin

Toetatavad valdkonnad EST

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 5 784 982 €
Projektidele on ära jaotatud 5 702 904 eurot 5 784 982 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
28.10.2019
30.04.2023

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 7 817 647 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 4 500 000 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 3 308 547 eurot 3 317 647 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 143 864 795 €
Projektidele on ära jaotatud 18 750 000 eurot 1 143 864 795 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
21.1.1.11. Ettevõtete TAI teadlikkuse kasvatamine (TAI võimalused) ja TAI võimekuse tõstmine Sihtasutus KredEx
01.01.2021
31.12.2029
21.1.1.15. Innovaatilised riigihanked Sihtasutus KredEx
01.01.2021
31.12.2029
21.1.3.11. Ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine (ühisstendidel osalemise toetamine, ekspordialaste kompetentside ja võimekuse arendamine) Sihtasutus KredEx
01.01.2021
31.12.2029
21.1.3.15. Ettevõtlusteadlikkus, sealhulgas juhtimiskvaliteet ja vastutustundlik ettevõtlus Sihtasutus KredEx
01.01.2021
31.12.2029
Arendusosak 1.1.14 Sihtasutus KredEx
22.03.2023
31.08.2029
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (6.1.1) Sihtasutus KredEx
15.08.2022
30.04.2026
Innovatsiooniosak 1.1.14 Sihtasutus KredEx
22.03.2023
31.08.2029
Rahvusvaheliste konverentside toetus 2023 (21.1.3.16) Sihtasutus KredEx
24.04.2023
31.10.2023

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 353 903 043 €
Projektidele on ära jaotatud 35 579 586 eurot 353 903 043 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.3.1 KK Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2022
30.12.2027

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 347 937 352 €
Projektidele on ära jaotatud 1 975 744 eurot 347 937 352 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa linnapiirkond Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnu linnapiirkond Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tallinna linnapiirkond Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartu linnapiirkond Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Harjumaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Hiiumaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Järvamaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Jõgevamaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Lääne-Virumaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Läänemaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnumaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Põlvamaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Raplamaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Saaremaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartumaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Valgamaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Viljandimaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Võrumaa Riigi Tugiteenuste Keskus
20.09.2022
31.12.2024
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Kesk-Eesti (Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa) Riigi Tugiteenuste Keskus
28.02.2023
30.08.2023
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Kirde-Eesti (Ida-Virumaa) Riigi Tugiteenuste Keskus
28.02.2023
30.08.2023
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Lääne-Eesti (Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa, Pärnumaa) Riigi Tugiteenuste Keskus
28.02.2023
30.08.2023
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Lõuna-Eesti (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa) Riigi Tugiteenuste Keskus
28.02.2023
30.08.2023
5.2.1 KK Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine Riigi Tugiteenuste Keskus
11.11.2022
31.08.2029

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 501 611 292 €
Projektidele on ära jaotatud 26 857 143 eurot 501 611 292 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.6.2 KK Kutsesüsteemi reform Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2022
31.08.2029
4.8.2 KK Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses Riigi Tugiteenuste Keskus
01.04.2022
31.08.2029

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 35 430 958 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 35 430 958 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 52 528 606 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 52 528 606 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.7.26 KK Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel Riigi Tugiteenuste Keskus
01.03.2023
31.10.2029

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 15 985 714 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 15 985 714 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 12 041 041 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 12 041 041 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 556 759 662 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 54 500 000 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 126 806 764 eurot 181 706 137 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 230 955 374 eurot 291 793 284 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 28 760 242 eurot 28 760 241 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2021
30.06.2026
Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2021
31.12.2024
Energiatõhustamise ja tervikliku rekonstrueerimise soodustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
31.12.2024
Halduslepingu alusel kulud Sihtasutus KredEx
01.06.2020
31.12.2026
Korterelamute rekonstrueerimise erakorraline toetamine Sihtasutus KredEx
11.07.2022
31.12.2023
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
31.05.2021
30.04.2026
React-EU korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.05.2020
31.12.2023
RRF EK 4.3.2 Tööstusalades energia tootmise hoogustamise programm Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2021
30.06.2026
RRF EK 4.3.3 Energia salvestuse pilootprogramm Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2021
30.06.2026
RRF EK 6.1.1 Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.02.2021
30.06.2026
RRF Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
06.04.2022
31.12.2024
Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
30.06.2021
31.12.2024
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.04.2015
31.12.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.05.2015
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Energiatõhusus.

Eesmärgid:

1.Energiasäästlik eluasemesektor ja tänavalgustus ning taastuvenergia osakaalu kasv lõpptarbimises

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 19 321 865 €
Projektidele on ära jaotatud 19 321 865 eurot 19 321 865 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on suurenenud
 2. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 3. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on vähenenud
 4. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi- ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 5. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 6. Kohanemis-ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 7. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Haridus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 936 152 165 €
Projektidele on ära jaotatud 533 196 321 eurot 584 350 238 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 280 151 910 eurot 280 316 442 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 71 616 340 eurot 71 485 484 eurosest eelarvest.

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist ja haridussüsteemist lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine
 2. Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja –liikides
 3. Kasutusele on võetud kaasaegne ja uuenduslik õppevara
 4. Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades
 5. Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust
 6. Kutse-ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Transport

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 988 126 044 €
Projektidele on ära jaotatud 319 185 294 eurot 601 718 487 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 100 916 080 eurot 101 050 000 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 482 720 041 eurot 482 470 676 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 664 175 321 eurot 695 482 505 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 29 156 550 eurot 107 404 376 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.3.4 IK Sadamate akvatooriumi kaitse Riigi Tugiteenuste Keskus
21.12.2022
31.10.2029
2.3.6 IK Teeilmajaamade seiresüsteemi uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
21.12.2022
31.10.2029
3.1.1 IK Maantee infrastruktuuri arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
24.10.2022
31.10.2029
3.1.2 IK Raudtee infrastruktuuri arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
18.10.2022
31.10.2029
5.1.1. VALE Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
31.12.2023
KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
30.04.2026
Rohuküla raudtee (ehitus lõikudel: Turba-Ellamaa, Ellamaa-Risti) Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
31.12.2023
Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2022
31.12.2023
Ülemiste ühisterminali rajamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2022
08.09.2025
Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
31.12.2023
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Jätkusuutlik transport.

Eesmärgid:

1.Inimeste ja kaupade liikumisvõimaluste arendamine.
2.Vähenenud on reisimiseks kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu ühistranspordi atraktiivsus, turvalisus, ligipääsetavus ja keskkonnasõbralikkus.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Ettevõtlus ja innovatsioon

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 983 587 889 €
Projektidele on ära jaotatud 461 739 020 eurot 498 297 052 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 425 141 161 eurot 428 466 767 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 51 867 774 eurot 56 824 070 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
15.3.2 Ettevõtte arenguprogramm 2021 Sihtasutus KredEx
01.10.2021
31.10.2023
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.10.2023
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus Sihtasutus KredEx
15.02.2021
31.10.2023
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID) Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.08.2023
4.4.2. Arendusosak 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.08.2023
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.08.2023
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2023
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused Sihtasutus KredEx
01.01.2014
30.12.2023
5.1.3 Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
29.12.2023
5.1.3 Regionaalne investorteenindus maakondlikes arenduskeskustes Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.1.3 Välismessitoetus Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.4 Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.08.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021 Sihtasutus KredEx
08.02.2021
31.08.2023
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.8.2 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.3.3. - Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus Sihtasutus KredEx
31.05.2021
31.10.2023
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
31.10.2020
30.09.2023
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
15.07.2020
10.10.2023
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.10.2023
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.09.2016
31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine.

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine.

Eesmärgid:

1.Vähenenud töövõimega inimeste osalemine tööturul ja tööhõives on suurenenud ja tööealiseelanikkonna töövõime vähenemine on pidurdunud
2.Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive on suurenenud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Riigivalitsemine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 177 509 360 €
Projektidele on ära jaotatud 124 507 083 eurot 153 033 272 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 22 171 561 eurot 22 180 332 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 2 255 853 eurot 2 295 756 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Kultuuripärandi digiteerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
21.11.2019
31.12.2023
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
21.03.2018
31.12.2023
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
09.05.2016
31.12.2023
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Tugiteenuste Keskus
18.05.2015
31.12.2023
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2015
30.06.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Riigivalitsemine

Eesmärgid:

1.Suurenenud on inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus
2.Poliitikakujundamine on terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem
3.Avalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Infoühiskond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 343 625 343 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 20 000 000 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 256 888 042 eurot 149 900 997 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 76 670 739 eurot 85 078 302 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 80 441 271 eurot 80 450 475 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 8 405 708 eurot 8 195 569 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
31.12.2024
RRF EK 3.1.1 Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2021
31.12.2025
RRF EK 3.1.2 Eraisikute sündmusteenuste ja etteaimatavate teenuste väljaarendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2021
31.12.2025
RRF EK 3.1.3 Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2021
31.12.2025
RRF EK 3.1.4 Bürokrati programm Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2021
31.12.2025
RRF EK 3.3.2 Rahapesu ja terrorismi reaalaja strateegilise analüüsi süsteem Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
30.06.2026
RRF EK 3.4.1 Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
31.12.2025

Valdkonna prioriteedid

 • IKT teenuste taristu.

Eesmärgid:

1.Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti
2.Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui piiriüleselt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Keskkond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 012 234 707 €
Projektidele on ära jaotatud 36 882 772 eurot 69 455 713 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 233 302 786 eurot 401 563 819 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 285 843 309 eurot 309 025 919 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 222 184 816 eurot 222 633 221 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 9 628 608 eurot 9 556 035 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Bioressursside väärindamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2021
30.06.2026
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
05.06.2018
31.08.2023
Ettevõtete rohepööre Riigi Tugiteenuste Keskus
01.06.2021
30.06.2026
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
28.08.2020
31.12.2023
Meteoroloogilise, hüdroloogilise ja keskkonnaseire ning nende tugisüsteemide arendamiseks (SEME3) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
01.12.2022
31.03.2023
Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja täiendamine ning asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.12.2022
31.03.2023
Roheauditi läbiviimine Sihtasutus KredEx
21.11.2022
30.05.2024
Rohefond Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2021
30.04.2026
Rohepööret toetavate oskuste arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2021
30.04.2026
Rohetehnoloogiate arendusprogrammid Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2021
30.04.2026
Rohevesiniku kasutuselevõtt transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
30.01.2023
31.03.2023
RRF2.1.3 VALE Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2021
30.04.2026
Teekaardi arendustegevuse elluviimine Sihtasutus KredEx
21.11.2022
30.10.2024
Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2021
30.04.2026
Tootmisettevõtete ärimudeli muutused Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2021
30.04.2026
Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.12.2021
31.03.2026
Vooluveekogude tervendamine (TORT) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.03.2020
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Veekaitse

 • Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Eesmärgid:

1. Nõuetekohane veemajandustaristu üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel
2. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
3. Paranenud seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad
4. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
5. Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Regionaalareng

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 547 425 543 €
Projektidele on ära jaotatud 251 994 017 eurot 248 033 778 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 253 054 575 eurot 255 712 840 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 43 619 730 eurot 43 678 925 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonna prioriteedid

 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng.

Eesmärgid:

1.Erinevaid liikumisviise integreeriv ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum
2.Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
3.Kodulähedased lasteaia-ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Sotsiaalkaitse ja tervis

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 203 152 084 €
Projektidele on ära jaotatud 0 eurot 77 994 776 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 768 012 520 eurot 773 422 157 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 304 450 618 eurot 304 700 728 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 46 837 248 eurot 47 034 423 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2020
31.12.2023
Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud Riigi Tugiteenuste Keskus
01.02.2020
31.12.2023
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
01.01.2020
31.12.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid Riigi Tugiteenuste Keskus
01.02.2020
31.08.2023
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
01.06.2020
30.04.2024
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
05.02.2020
31.01.2024
Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2021
31.12.2023
Tervisekeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
11.05.2018
31.12.2023
Terviseportaali analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.04.2020
30.08.2023
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on
 2. suurenenud
 3. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega
 4. inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 5. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on
 6. vähenenud
 7. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi-ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 8. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning
 9. hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 10. Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 11. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

 

Toetatavad tegevused:

• Lapsehoiuteenuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse suurendamine

• Sotsiaal- ja tugiteenuste pakkumine erivajadustega inimestele ja nende kõrge hoolduskoormusega pereliikmetele

• Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine, tugi- ja järelteenuste pakkumine

• Vanglast vabanenutele tugiteenuse pakkumine

• Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide arendamine

• Esmatasandi tervishoiukeskuste loomine tõmbekeskustes

• Piirkondlike haiglate arendamine eesmärgiga toetada võrgustumist maakondlike

haiglatega

• Kvaliteetsete teenuskohtade loomine

• Tegevuspiiranguga inimeste kodude kohandamine nende vajadustele vastavaks

• Kohanemis-ja lõimumisprogrammide läbiviimine

• NEET noorte õppesse tagasitoomine, tööturule suundumise toetamine

• Tööotsinguteks ettevalmistavad töötoad

• Töövarjupäevad ja tööproov

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Teadus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 969 977 237 €
Projektidele on ära jaotatud 459 837 965 eurot 477 690 421 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 440 285 002 eurot 440 897 984 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 51 202 891 eurot 51 388 832 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.2.4 EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku Eesti konsortsium Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4 Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP) 2021 II voor Sihtasutus KredEx
12.07.2021
31.12.2023
4.2.4 Rakendusuuringute programm Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile) Sihtasutus KredEx
18.01.2021
31.08.2023
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
01.12.2019
31.12.2024
Mobilitas Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.08.2023
Dora Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.05.2023
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.10.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

Eesmärgid:

1.T&A ja kõrgharidus on kõrgetasemeline ja Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav
2.Teadus-ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks
3.Ressursisäästlikumad ettevõtted
4.Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes