Sa oled siin

Avatud taotlusvoorud

Allpool leiad informatsiooni avatud taotlusvoorudest, milles on võimalik osaleda, et viia oma projekt ellu Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondide toetuse abiga.

Täiendatud andmetega avatud taotlusvoorud(.csv) 

Tabelis on kuvatud taotlusvoorud, millest toetusi saab taotleda e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotlusvooru nimetus Vooru algus- ja lõppaeg Min. ja maks. toetussumma Min. ja maks. toetuse määr % Vastutav rakendusüksus
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
25.06.201931.03.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.201631.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
25.06.201931.03.2023
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020
08.11.201931.08.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
01.10.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
15.3.2 Ettevõtte arenguprogramm 2021
01.10.202131.10.2023
500 000 45% Sihtasutus KredEx
2.3.4 IK Sadamate akvatooriumi kaitse
21.12.202231.10.2029
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.3.6 IK Teeilmajaamade seiresüsteemi uuendamine
21.12.202231.10.2029
Riigi Tugiteenuste Keskus
2022 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
20.04.202228.03.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
21.1.1.11. Ettevõtete TAI teadlikkuse kasvatamine (TAI võimalused) ja TAI võimekuse tõstmine
01.01.202131.12.2029
Sihtasutus KredEx
21.1.1.15. Innovaatilised riigihanked
01.01.202131.12.2029
Sihtasutus KredEx
21.1.3.11. Ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine (ühisstendidel osalemise toetamine, ekspordialaste kompetentside ja võimekuse arendamine)
01.01.202131.12.2029
Sihtasutus KredEx
21.1.3.15. Ettevõtlusteadlikkus, sealhulgas juhtimiskvaliteet ja vastutustundlik ettevõtlus
01.01.202131.12.2029
Sihtasutus KredEx
3.1.1 IK Maantee infrastruktuuri arendamine
24.10.202231.10.2029
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.2 IK Raudtee infrastruktuuri arendamine
18.10.202231.10.2029
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.2.4 EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku Eesti konsortsium
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.4 Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP) 2021 II voor
12.07.202131.12.2023
2 000 000 80% Sihtasutus KredEx
4.2.4 Rakendusuuringute programm
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile)
18.01.202131.08.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.3.1 KK Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine
01.01.202230.12.2027
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021
17.03.202131.10.2023
500 000 45% Sihtasutus KredEx
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus
15.02.202131.10.2023
15 000 70% Sihtasutus KredEx
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID)
01.01.201431.08.2023
Sihtasutus KredEx
4.4.2. Arendusosak 2021
17.03.202131.08.2023
35 000 70% Sihtasutus KredEx
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021
17.03.202131.08.2023
6 000 80% Sihtasutus KredEx
4.6.2 KK Kutsesüsteemi reform
01.08.202231.08.2029
19 714 300 / 19 714 300 100% / 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
4.7.26 KK Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel
01.03.202331.10.2029
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.8.2 KK Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses
01.04.202231.08.2029
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa linnapiirkond
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnu linnapiirkond
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tallinna linnapiirkond
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartu linnapiirkond
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
01.01.201931.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.1. VALE
01.06.202131.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused
01.01.201430.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.3 Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine
01.01.201429.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.3 Regionaalne investorteenindus maakondlikes arenduskeskustes
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Välismessitoetus
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.4 Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus 2021
17.03.202131.08.2023
7 500 / 30 000 70% Sihtasutus KredEx
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021
08.02.202131.08.2023
10 000 / 65 000 70% Sihtasutus KredEx
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.8.2 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamine
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Harjumaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Hiiumaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Järvamaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Jõgevamaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Lääne-Virumaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Läänemaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnumaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Põlvamaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Raplamaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Saaremaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartumaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Valgamaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Viljandimaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Võrumaa
20.09.202231.12.2024
7 000 / 50 000 70% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Kesk-Eesti (Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa)
28.02.202330.08.2023
700 000 75% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Kirde-Eesti (Ida-Virumaa)
28.02.202330.08.2023
700 000 75% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Lääne-Eesti (Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa, Pärnumaa)
28.02.202330.08.2023
700 000 75% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 ATV Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Lõuna-Eesti (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa)
28.02.202330.08.2023
700 000 75% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.2.1 KK Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine
11.11.202231.08.2029
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.3. - Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus
31.05.202131.10.2023
75 000 Sihtasutus KredEx
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
01.01.201431.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetamine
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.3 E-arvete arendamise toetus
30.05.202231.03.2023
20 000 Sihtasutus KredEx
7.1.2 Administratsiooni tehniline abi
01.03.202331.12.2029
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
28.10.201930.04.2023
AMIF Varjupaigasüsteemi, sh varjupaigamenetluse tugevdamine ja arendamine
01.01.202330.04.2023
Siseministeerium
Arendusosak 1.1.14
22.03.202331.08.2029
35 000 80% Sihtasutus KredEx
Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine V
07.02.202310.04.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
ATV1 Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus 2023. aastal
20.02.202330.11.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
ATV1 Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2023. aastal
20.02.202330.11.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
ATV4 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede
15.03.202315.06.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
09.05.201730.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
Bioressursside väärindamine
01.10.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
BMVI Asjakohase varustuse uuendamise ja kasutamise kaudu Euroopa piiri- ja rannikuvalve toetamine välispiiridel tõhusa Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamisel
01.01.202331.12.2029
100% Siseministeerium
BMVI IKT-süsteemide ja rakenduste loomise ning kasutamise kaudu ühise viisapoliitika toetamine
01.01.202331.12.2029
100% Siseministeerium
BMVI IKT-süsteemide loomise ja kasutamise kaudu Euroopa piiri- ja rannikuvalve toetamine välispiiridel tõhusa Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamisel
01.01.202331.12.2029
100% Siseministeerium
BMVI Koolituse ja koostöö kaudu Euroopa piiri- ja rannikuvalve toetamine välispiiridel tõhusa Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamisel
01.01.202331.12.2029
100% Siseministeerium
BMVI/2021/SA/1.5.4/008 - Koostalitlusvõime määruse rakendamise toetamine
01.08.202225.04.2023
100% Siseministeerium
COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine
01.01.202031.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
DMO turismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide sihtfinantseerimise programm 2023
06.12.202201.05.2023
100% Sihtasutus KredEx
E-tervise valitsemisraamistiku uuendamine
01.06.202131.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem
01.12.201931.12.2024
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Ei saa kasutada
02.03.202331.12.2029
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele 2023
03.04.202302.06.2023
50% Sihtasutus KredEx
Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks
01.09.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Energia hinna kompenseerimiseks toetuse andmine
01.10.202230.03.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
01.09.202131.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Energiatõhustamise ja tervikliku rekonstrueerimise soodustamine
01.06.202131.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
05.06.201831.08.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Erimeetme projekt ""Aktsiisikuritegude vastu võitlemine Balti regioonis"
01.01.202331.03.2023
Siseministeerium
Erimeetme projekt “Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis”
21.03.202328.04.2023
Siseministeerium
Ettevõtete digipöörde toetus – muud sektorid
31.08.202231.12.2025
300 000 Sihtasutus KredEx
Ettevõtete digipöörde toetus – töötlev tööstus, mäetööstus
31.08.202231.12.2025
300 000 Sihtasutus KredEx
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
31.10.202030.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
15.07.202010.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete rohepööre
01.06.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ettevõtja rakendusuuringu ja rakendusuuringule järgneva tootearenduse toetamine (väikeprojektide voor toetuse summaga kuni 150 000 eurot)
05.08.202231.12.2023
100 000 / 150 000 Sihtasutus KredEx
Ettevõtjate küberturvalisuse taseme kaardistamine
13.03.202301.07.2024
10 000 50% Sihtasutus KredEx
Ettevõtjate küberturvalisuse taset tõstva arendustegevuse elluviimine
13.03.202301.03.2024
10 000 / 50 000 50% Sihtasutus KredEx
Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud
01.02.202031.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Halduslepingu alusel kulud
01.06.202031.12.2026
Sihtasutus KredEx
Harjumaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Harjumaa KOP kevadvoor 2023 "Kogukonna areng"
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Hiiumaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Hiiumaa KOP kevadvoor 2023 "Kogukonna areng"
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (6.1.1)
15.08.202230.04.2026
500 000 65% Sihtasutus KredEx
Ida-Virumaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Ida-Virumaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Innovatsiooniosak 1.1.14
22.03.202331.08.2029
7 500 80% Sihtasutus KredEx
ISF Broneeringuinfo andmekogu arendamine ja rakendamine
01.01.202231.03.2023
100% Siseministeerium
ISF CBRN valdkonna koolituste, ühisharjutuste ja õppuste läbiviimisega CBRN sündmuse lahendamisega seotud võimekuse tõstmine
01.03.202331.05.2023
Siseministeerium
ISF Kuritegevuse ennetamine ja koolituste kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine
09.02.202328.04.2023
Siseministeerium
ISF Piiriülese koostöö tõhustamine
01.01.202331.03.2023
Siseministeerium
ISF Seadmete ja varustuse soetamise kaudu Kaitsepolitseiameti CBRN sündmusele reageerimise võimekuse suurendamine
01.03.202331.05.2023
Siseministeerium
ISF Seadmete soetamise kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine
01.01.202228.04.2023
Siseministeerium
Järvamaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Järvamaa KOP kevadvoor 2023 "Kogukonna areng
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Jõgevamaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Jõgevamaa KOP kevadvoor 2023 "Kogukonna areng"
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Juhtimiskulud
23.10.201931.12.2024
Juhtimiskulud
20.11.201931.12.2024
Keskkonnaministeerium
Kahepoolsed suhted (HTM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
09.05.201730.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
01.01.201831.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
01.01.201831.01.2025
Kahepoolsete suhete fondi programmide reserv
11.03.202031.12.2024
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V
28.08.202031.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kastiga jalgrataste ostutoetus ettevõtetele
27.02.202331.12.2024
1 000 / 15 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kastiga jalgratta ostutoetus eraisikutele
27.02.202331.12.2024
1 250 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse uuringud ja arendustööd 2023
06.03.202310.04.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programm 2023-1
01.03.202331.03.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskkonnaprogrammi veemajanduse jääkreostus 2023
15.03.202317.04.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskkonnaprogrammi veemajanduse mitte-ehituslikud tegevused 2023
15.03.202317.04.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskkonnaprogrammi veemajanduse reoveekäitlus ja joogiveevarustus 2023
15.03.202317.04.2023
2 000 000 65% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskkonnaprogrammi veemajanduse väikesed reoveekogumisalad 2023
15.03.202317.04.2023
2 000 000 65% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
01.01.202031.12.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid
01.02.202031.08.2023
21 990 700 100% / 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise erakorraline toetamine
11.07.202231.12.2023
150 000 Sihtasutus KredEx
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
31.05.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse
01.06.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kultuuripärandi digiteerimine
21.11.201931.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2023 "Kogukonna areng"
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Läänemaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Läänemaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele 2023
01.04.202331.12.2023
70% Sihtasutus KredEx
Meteoroloogilise, hüdroloogilise ja keskkonnaseire ning nende tugisüsteemide arendamiseks (SEME3)
01.12.202231.03.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Mitmeotstarbeliste meditsiinikopterite võimekuse loomine
03.12.202101.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Nullheitega auto ostutoetus eraisikutele
27.02.202331.12.2024
5 000 / 5 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Nullheitega autode ostutoetus ettevõtetele
27.02.202331.12.2024
4 000 / 60 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja täiendamine ning asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine
16.12.202231.03.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Pärnumaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Pärnumaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
01.02.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Põlvamaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Põlvamaa KOP kevadvoor 2023 "Kogukonna areng"
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis
01.06.202131.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
01.06.202030.04.2024
Rahvusvaheliste konverentside toetus 2023 (21.1.3.16)
24.04.202331.10.2023
15 000 / 30 000 70% Sihtasutus KredEx
Raplamaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Raplamaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
RE 5.2.1 - Suurinvestori toetus
01.01.201431.12.2027
1 000 000 / 3 000 000 15% Sihtasutus KredEx
RE 5.2.6 - Toetus ettevõtjate toote-, teenuse ja protsessiarenduse ja innovatsiooni alaseks rahvusvaheliseks koostööks (Eurostars)
08.06.202131.08.2025
300 000 Sihtasutus KredEx
React-EU korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.05.202031.12.2023
Sihtasutus KredEx
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
05.02.202031.01.2024
Roheauditi läbiviimine
21.11.202230.05.2024
10 000 70% Sihtasutus KredEx
Rohefond
01.10.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rohepööret toetavate oskuste arendamine
01.10.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rohetehnoloogiate arendusprogrammid
01.10.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rohevesiniku kasutuselevõtt transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena
30.01.202331.03.2023
20 000 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Rohuküla raudtee (ehitus lõikudel: Turba-Ellamaa, Ellamaa-Risti)
01.06.202131.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 1.1.1 Investeering arengusihtide saavutamisse
01.01.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 1.1.2 E-ehituse arendamine
01.01.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 1.1.3 E-veoselehe teenuse arendamine
01.01.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 1.2.1 Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
01.01.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 1.3.1 Riigi- ja regioonistrateegiad
01.01.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 1.3.2 Majandust elavdavad innovaatilised ettevõtluskeskused olulisematel eksporditurgudel
01.02.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 1.3.3 Globaalsed e-ekspordi löögirühmad ja virtuaallavad
01.01.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 3.1.1 Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
01.01.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 3.1.2 Eraisikute sündmusteenuste ja etteaimatavate teenuste väljaarendamine
01.01.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 3.1.3 Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine
01.01.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 3.1.4 Bürokrati programm
01.01.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 3.3.2 Rahapesu ja terrorismi reaalaja strateegilise analüüsi süsteem
01.06.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 3.4.1 Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine
01.06.202131.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 4.3.2 Tööstusalades energia tootmise hoogustamise programm
01.09.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 4.3.3 Energia salvestuse pilootprogramm
01.09.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 6.1.1 Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
01.02.202130.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF EK 6.2.1 Noorte tööpuudust vähendavate tööturumeetmete pakkumine
01.01.202231.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
06.04.202231.12.2024
40 000 Sihtasutus KredEx
RRF2.1.3 VALE
01.10.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Saaremaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Saaremaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
SISESTA SIIA UUS VOOR!
01.08.201931.12.2023
Sihtasutus Innove
Soolise palgalõhe vähendamine
01.06.202131.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Suurkontsertide sihtfinantseerimise programm
12.07.202231.12.2025
50 000 / 250 000 100% / 100% Sihtasutus KredEx
Tallinna haigla Lasnamäe põhikorpuse projekteerimine ja haiglahoone ehitus
01.07.202230.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
01.01.202231.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tartumaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Tartumaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja TA tegevuse taristu toetamine RE.5.4.4
04.10.202231.12.2023
100 000 / 2 000 000 50% Sihtasutus KredEx
Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks
01.01.202131.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Teekaardi arendustegevuse elluviimine
21.11.202230.10.2024
200 000 Sihtasutus KredEx
Tehniline abi
01.01.201731.12.2026
Tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ERF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tervisekeskuste kaasajastamine
11.05.201831.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Terviseportaali analüüs ja arendamine
01.04.202030.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine
01.10.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tootmisettevõtete ärimudeli muutused
01.10.202130.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Turismiinfo andmehalduse programm 2023
25.01.202331.05.2023
100% Sihtasutus KredEx
Üleeuroopalist huvi pakkuvad TA projektid
23.05.202231.12.2023
Sihtasutus KredEx
Üleeuroopalist huvi pakkuvad TA projektid - IPCEI riigiabi loa alusel
16.08.202231.12.2023
3 333 330 Sihtasutus KredEx
Ülemiste ühisterminali rajamine
01.01.202208.09.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaba
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
30.06.202131.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
VALE
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Valgamaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Valgamaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.201831.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine
01.12.202131.03.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Viljandimaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Viljandimaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Vooluveekogude tervendamine (TORT)
27.03.202031.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Võrumaa KOP kevadvoor 2023 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
01.03.202303.04.2023
4 000 90%
Võrumaa KOP kevadvoor 2023 „Kogukonna areng“
01.03.202303.04.2023
2 500 90%
Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
01.06.202131.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mobilitas Pluss
01.01.201531.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.201631.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
01.01.201431.10.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.201431.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.201531.12.2023
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.201631.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.201431.08.2023
35 400 000 77% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
01.01.201431.12.2023
200 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.201431.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.201431.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.201431.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.201431.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.201530.06.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Dora Pluss
01.08.201531.05.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.201531.10.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.201531.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.201531.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.201531.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

01.10.2018