Sa oled siin

Seirekomisjoni koosseis

Seirekomisjoni koosseisu valiku põhimõtted

Partnerite kaasamist nii partnerlusleppe koostamisel kui ka rakenduskava väljatöötamisel on täpsemalt kirjeldatud partnerlusleppe punktis 1.5.1 „Partnerite kaasamine“. Sotsiaalpartnerite kaasamine toimus vastavalt protsessi alguses koostatud ja juhtrühma poolt heakskiidetud kaasamise kavale http://www.struktuurifondid.ee/public/EL_2014-2020_kaasamise_kava1.pdf (PDF), mis lähtub ühissätete määruse artiklist 5 ja 46, Euroopa partnerluspõhimõtte käitumisjuhendist http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/da_code%20of%20conduct_en.pdf (PDF) ning kehtivast „Kaasamise heast tavast“. 
 
Vastavalt partnerlusleppe punktile 1.5.1, osalevad partnerlusleppe ja rakenduskava elluviimise järgimiseks moodustatavates seirekomisjonides ametkondade kõrval ka partnerite esindajad: rakenduskava seirekomisjonis katusorganisatsioonide esindajad, valdkondlikes komisjonides konkreetses valdkonnas tegevate partnerorganisatsioonide esindajad. Partnerite esindajatel on seega võimalus jälgida nii sekkumiste väljatöötamist ja elluviimist kui vajadusel teha ettepanekuid sekkumiste tulemuslikkuse suurendamiseks. 
 
Strateegia koostamise ja rakendussüsteemi ettevalmistamise tasandil kaasati katusorganisatsioone, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st üleriiklikul tasandil ehk kogu riigi vaates. Nende organisatsioonide hulka olid arvatud: Eesti
Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Leader Foorum, Rektorite Nõukogu, SA Kutsekoda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda. Partnerite katusorganisatsioonide kaasamise eest vastutas Rahandusministeerium.
 
Seirekomisjoni esimees on Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler, aseesimees on Külli Kraner, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja asetäitja.
 

Seirekomisjoni liikmed

1)  Ado Lõhmus, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;
 

2)  Agnes Roos, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige;

3)  Ahti Kuningas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler;

4)  Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu  asekantsler;

5)  Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler;

6)  Hillar Sein, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler;

7)  Illar Lemetti, Maaeluministeerium, põllumajanduse ja maaelupoliitika asekantsler;

8)  Olavi Petron, Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler;

9)  Harry Liiv, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

10)  Kadri Maasik; Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler;

11)  Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler;

12)  Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja;

13)  Külli Kraner, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja asetäitja;

14)  Kerstin Liiva, Rahandusministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja;

15)  Priidu Ristkok; Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja;

16)  Tairi Pallas, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja;

17)  Getter Oper, Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik;

18)  Egle Käärats, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler;

19)  Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler;

20)  Tarmo Soomere, Teaduste Akadeemia president;

21)  Ott Maaten, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, esindab Rektorite Nõukogu;

22)  Iivi Luik, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president, esindab Eesti Ametiühingute Keskliitu;

23)  Henry Kattago, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja;

24)  Mait Palts, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja peadirektor;

25)  Marina Kaas, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident;

26)  Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor;

27)  Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik;

28)  Juhan Telgmaa, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige;

29)  Meelis Joost, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist välissuhete valdkonnas.

Seirekomisjoni asendusliikmed

1)  Silvia Lotman, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja Eestimaa Looduse Fondi liikmena;
 

2)  Ave Osman, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik;

3)  Marko Meriloo, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik;

4)  Kaire Ööbik, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse juhataja;

5)  Urmo Merila, Rahandusministeeriumi välisvahendite rakendamise osakonna juhataja;

6)  Ivi Normet, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler;

7)  Kristiina Hunt, Sotsiaalministeeriumi strateegilise planeerimise juht;

8)  Kalle Killar, Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna juhataja;

9)  Merilin Truuväärt, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik

10)  Ain Soome, Maaeluministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja;

11)  Marko Gorban, Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja;

12)  Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler,

13)  Taavi Kotka, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler;

14)  Aret Vooremäe, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor, esindab Rektorite Nõukogu;

15)  Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite ekspert;

16)  Merle Männik, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna arendusjuht;

17)  Jaak Jaaku, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige;

18)  Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht;

19)  Kaja Toomsalu, Eesti Ametiühingute Keskliidu palgasekretär;

20)  Margit Martinson, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

21)  Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

22)  Kristjan Sahtel, Haridus- ja Teadusministeeriumi tõukefondide osakonna asejuhataja;

23)  Taivo Raud, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja;

24)  Margus Lopp, Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär;

25)  Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees;

26)  Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor;

27)  Marius Kuningas, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja teenuste osakonna juhataja;

28)  Raivo Altmets, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni tegevjuht;

29)  Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik.

30)  Rando Härginen, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik 
 
 
27.04.2017