Sa oled siin

Kuidas jagunevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid?

Euroopa Liidu struktuuritoetus jaguneb vastavalt toetuse eesmärgile, valdkonnale kolmeks fondiks, kust taotleja saab toetust taotleda:

  • Euroopa Regionaalarengu Fond (European Regional Development Fund, lühidalt ERF), mis pakub liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut ning tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust Euroopa Liidus.

  • Euroopa Sotsiaalfond (European Social Fund, lühidalt ESF), mis toetab algatusi, mis edendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet.

  • Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund), mis pakub toetust liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on väiksem kui 90% Euroopa Liidu keskmisestÜhtekuuluvusfondist saavad toetust mahukad keskkonna- ja infrastruktuuriprojektid.

  • Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

  • Euroopa Kalandusfond (EMFF)

02.11.2016