Sa oled siin

Auditeeriv asutus

ÜLDISELT


Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

 

AUDITEERIVA ASUTUSE TÖÖPLAAN 2018 (PERIOOD 2014-2020) 

 

Auditeeriva asutuse projektiauditite valimi aruandlusaasta 1.07.2017-30.06.2018 deklareeritud kulude auditeeriumiseks leiab SIIT (47.43 KB, XLSX)

AUDITEERIVA ASUTUSE TÖÖPLAAN 2017 (PERIOOD 2014-2020) I POOLAASTA

 

Auditeeriva asutuse projektiauditite valimi 2014-20 aruandlusaasta 1.07.2016-30.06.2017 deklareeritud kulude auditeerimiseks leiab SIIT. (51.69 KB, XLSX)

 

AUDITEERIVA ASUTUSE TÖÖPLAAN 2016 (PERIOOD 2014-2020)
 

Auditeeriva asutuse 2016. aasta tööplaani leiab SIIT. (28.04 KB, XLSX)

 

PERIOODI 2014-2020 PROJEKTIAUDITID NING JUHTIMIS- JA KONTROLLISÜSTEEMI AUDITID

 

Perioodi 2014-2020 projektiauditite lõpparuanded leiad SIIT
Perioodi 2014-2020 juhtimis- ja kontrollisüsteemi (JKS) auditid leiad SIIT


AASTAARUANDED

 

Välisvahendite auditeeriumise aastaaruanded on leitavad SIIT

 

HUVIDE KONFLIKT JA SELLE VÄLTIMINE

 

Info sellest, mis on huvide konflikt, miks on oluline huvide konflikti vältimine ning kuidas huvide konflikt üldisemat konkurentsi kahustab, on leitav SIIT

29.06.2018