Sa oled siin

Perioodi 2014–2020 rakendamine

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014–2020 saab Eesti 4,4 miljardit eurot toetust struktuuri- ja investeerimisfondidest:

 • Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF)
 • Euroopa Sotsiaalfondist (ESF)
 • Ühtekuuluvusfondist (ÜF)
 • Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD)
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF).

Viis peamist fondi teevad koostööd, et toetada kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020“ majanduse arengut kõigis ELi riikides. 

Euroopa Liidu toetuste kasutamise aluseks sõlmiti 20. juunil 2014 Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel 5 fondi hõlmav partnerluslepe, milles on kokku lepitud:

 • rahastamisprioriteedid
 • eesmärgid ja oodatavad tulemused
 • euroraha kasutamise eeltingimused
 • vahendite administreerimise üldine korraldus.

Partnerlusleppe alusel koostati rahandusministeeriumi eestvedamisel Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, mille kinnitas Euroopa Komisjon 10. detsembril 2014. aastal. Rakenduskavas kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes konkreetsemad EL vahendite kasutamise eesmärgid ja oodatavad tulemused (sh fondide kaupa), meetmed ning nende rahastamine:

Partnerlusleppe alusel koostatakse põllumajandusministeeriumi eestvedamisel veel kaks rakenduskava:

 • Eesti maaelu arengukava rakenduskava 2014–2020
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020.
Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks05.03.2020 - 13:47pdf3.07 MB
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-202030.10.2020 - 14:56docx2.91 MB
30.10.2020