Sa oled siin

Perioodi 2007–2013 rakendamine

Perioodil 2007–2013 oli Eestil võimalik kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi ligi 3,4 miljardi euro ulatuses ehk aastas umbes kaks korda rohkem kui varem. Seejuures üle poole toetusest tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Euroopa Liidu eraldatud finantsidele lisandub Eesti umbes 575 miljoni euro suurune panus. Ühtlasi perioodil 2007–2013 ei liigitunud põllumajandus- ja kalandustoetused enam struktuuritoetuse alla.

Aastateks 2007–2013 valmistati ette riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia, mis on struktuurivahendite rakendamise aluseks olev strateegiline raamdokument. Strateegia elluviimiseks koostati sotsiaalmajanduslike partnerite ning Euroopa Komisjoniga koostöös kolm rakenduskava, mille täitmist juhivad järgmised ministeeriumid:

  • Inimressursi arendamise rakenduskava (Haridus- ja teadusministeerium). Rakenduskava maht oli üle 391 miljoni euro, kavandab aastateks 2007–2013 haridust, teadus- ja arendustegevust, noorsootööd, tööturgu, ettevõtlust ning haldusvõimekuse tõstmist toetavad tegevusi, mis soodustavad liikumist teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna poole. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.

  • Elukeskkonna arendamise rakenduskava (Keskkonnaministeerium). Rakenduskava hõlmas veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri, säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide, hariduse, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri arendamist. Rakenduskava alt jagatud umbes 1,4 miljardi euro suurune toetus tuli Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist (ÜF).

  • Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium). Rakenduskava hõlmas ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu toetamist, teadus- ja arendustegevuse (T&A) võimekuse ning turismi ja loomemajanduse arendamist, pikaajalisele majandusarengule suunatud riiklike T&A programmide arendamist ning riiklike programmide käivitamist prioriteetsetes suundades, transpordi infrastruktuuri ning infoühiskonna arendamist. Rakenduskava maht on üle 1,6 miljardi euro ning toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist.

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
Struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007 – 201308.02.2017 - 09:21pdf1.92 MB
Inimressursi arendamise rakenduskava28.03.2017 - 09:59pdf1.16 MB
Inimressursi arendamise rakenduskava, EK otsus28.03.2017 - 10:00pdf9.98 MB
Elukeskkonna arendamise rakenduskava28.03.2017 - 10:05pdf1.85 MB
Elukeskkonna arendamise rakenduskava, EK otsus28.03.2017 - 10:05pdf13.33 MB
Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava28.03.2017 - 10:07pdf1.4 MB
Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava, EK otsus28.03.2017 - 10:07pdf13.3 MB
Elukeskkonna rakenduskava muutmise otsus28.03.2017 - 10:12pdf40.33 KB
Inimressursi rakenduskava muutmise otsus28.03.2017 - 10:12pdf116.44 KB
Majanduskeskkonna rakenduskava muutmise otsus28.03.2017 - 10:12pdf126.92 KB
Eesti maaelu arengukava28.03.2017 - 10:13doc4.76 MB
Komisjoni rakendusotsus, elukeskkond (2012)28.03.2017 - 10:16pdf50.02 KB
Otsus elukeskkonna rakenduskava muutmiseks28.03.2017 - 10:16doc1.32 MB
Operational Programme for Human Resource Development06.04.2017 - 10:12pdf1.58 MB
Operational Programme for the Development of Economic Environment06.04.2017 - 10:13pdf1.62 MB
Operational Programme for the Development of the Living Environment06.04.2017 - 10:15pdf1.83 MB
Estonian National Strategic Reference Framework 2007-201306.04.2017 - 10:17pdf2 MB
06.04.2017