Sa oled siin

Perioodi 2004-2006 rakendamine

EL struktuurivahendite kasutamine 2004-2006 aastatel tugines Eesti Riiklikule Arengukavale, mis on Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud arengudokument ning sisaldab toetust vajavate prioriteetsete valdkondade üksikasjalikku kirjeldust. Mitmeaastase planeerimise vahendina hõlmab arengukava niihästi riiklikke, regionaalseid kui ka valdkondlikke eelisarendatavaid prioriteete, meetmeid ning eesmärke. 

Perioodil 2004–2006 sai Eesti kasutada üle 371,4 miljonit eurot struktuuritoetust.

Toetus tuli neljast struktuurifondist:

  • Euroopa Sotsiaalfond (ESF, maht ca 700 miljonit eurot), mis on suunatud peamiselt tööhõive tõstmisele ja tööturu arendamisele.
  • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF, maht ligi 2,4 miljardit eurot), mis toetab majandusarengut ja uute töökohtade loomist.
  • Euroopa Põllumajanduse Arenduse- ja Tagatisfond (EAGGF, maht ligi 500 miljonit eurot), mis toetab põllumajanduse ja maaelu ümberkorraldamist.
  • Kalanduse Arendusrahastu (FIFG, maht ligi 100 miljonit eurot), mis toetab kalandussektori arengut.

Eesti kasutas ära 99,2 protsenti ehk üle 368 miljoni euro.

Kolme aasta jooksul loodi ELi toel 13 710 uut töökohta, toetati 1886 ettevõtet ning ehitati ja remonditi 95 km maanteid. Lisaks loodi struktuurifondide toel 835 uut ettevõtet, kaasati 30 578 töötut aktiivsetesse tööturumeetmetesse ning moderniseeriti kaks haiglat.

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
Eesti Riiklik Arengukava (RAK)08.02.2017 - 09:33doc9.09 MB
25.08.2020