Sa oled siin

Rakenduskava 2014-2020

20. oktoobril 2020 kiideti heaks Euroopa Komisjoni poolt muudetud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (2.91 MB, DOCX) (operational programme for cohesion policy funds (2.83 MB, DOCX))

02. aprillil 2020 kiideti heaks Euroopa Komisjoni poolt muudetud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (2.9 MB, DOCX)(operational programme for cohesion policy funds (2.82 MB, DOCX)).

21. detsembril 2018 kiideti heaks Euroopa Komisjoni poolt muudetud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (3.38 MB, PDF) (operational programme for cohesion policy funds (3.51 MB, PDF)).

19. detsembril 2017 kiideti heaks Euroopa Komisjoni poolt muudetud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (2.22 MB, DOCX) (operational programme for cohesion policy funds (2.26 MB, DOCX)).

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (3.04 MB, PDF), milles on välja toodud (OTSUS (383.05 KB, PDF)):

  • toetuse kasutamise eesmärgid
  • oodatavad tulemused, sh fondide kaupa
  • meetmed ning nende rahastamine.

Rakenduskava koostamisel lähtuti põhimõttest, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ühekordne võimendus oluliste muutuste saavutamiseks Eestis. Nende kasutamine peab kaasa tooma arenguhüppe, suurendades mõnes valdkonnas, sektoris või majandusharus eesmärkide elluviimise tõhusust, mõjusust või kvaliteeti ja tuues kaasa positiivse järelmõju.

Kui siiani on eurotoetuse abil korda tehtud suur osa riigi baastaristust - lihtsustatult teed, hooned ja torud - siis uuel perioodil on keskmes tark majanduskasv, inimeste heaolu ning töö- ja elukvaliteedi tõstmine. Eesti suunab eurotoetust hariduse, tööhõive, majanduse, keskkonna ja energeetika, transpordi ja infotehnoloogia arendamiseks.

Infograafika annab ülevaate ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava alusel jagatavast toetusest fondide lõikes:

Rakenduskava jaguneb 12 prioriteediks: 

1. Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul (53 KB, PDF)
2. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine (38.71 KB, PDF)
3. Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine (38.91 KB, PDF)
4. Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus (50.88 KB, PDF)
5. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine (42.41 KB, PDF)
6. Energiatõhusus (38.1 KB, PDF)
7. Veekaitse (38.07 KB, PDF)
8. Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine (39.73 KB, PDF)
9. Linnapiirkondade jätkusuutlik areng (39.79 KB, PDF)
10. Jätkusuutlik transport (39.1 KB, PDF)
11. IKT teenuste taristu (38.33 KB, PDF)
12. Haldusvõimekus (41.35 KB, PDF)

30.10.2020