Sa oled siin

Meetmepõhised õigusaktid

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
2014-2020.9.2 Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 96.77 KB)
2014-2020.9.2.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.2.1-9.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 469.46 KB)
2014-2020.9.2.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.2.1-9.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 469.46 KB)
2014-2020.9.2.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.2.1-9.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Fond: ESF
1.1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.2 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Fond: ESF
Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2008.a käskkiri nr 718
(pdf, 236.44 KB, kinnitatud 19.03.2012)
1.1.2.1 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.2.1 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.3 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Fond: ESF
1.1.3.1 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.3.1 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.4 Keeleõppe arendamine Fond: ESF
1.1.4.1 Keeleõppe arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.4.1 Keeleõppe arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.5 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Fond: ESF
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.6 Täiskasvanuhariduse arendamine Fond: ESF
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine
19.03.2012 (muudetud)
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine
08.04.2015 (muudetud)
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.7 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Fond: ESF
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.8 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine Fond: ESF
1.1.8.1 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine Sihtasutus Innove
1.1 Elukestev õpe
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.1 Elukestev õpe
1.1.9 Keskkonnahariduse arendamine Fond: ERDF
lisa_1_jl_1.pdf
(pdf, 121.81 KB)
lisa_2_jl.pdf
(pdf, 62.39 KB)
lisa_3_jl.pdf
(pdf, 465.95 KB)
lisa_4_jl_1.pdf
(pdf, 298.92 KB)
1.1.9.1 Keskkonnahariduse arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.9.1 Keskkonnahariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
2014-2020.11.1 Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 253.17 KB)
2014-2020.11.1.1 Telekommunikatsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
2014-2020.11.2 Nutika teenuste taristu arendamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Nutikas teenuste taristu arendamine- investeeringute kavad
(pdf, 401.53 KB, kinnitatud 09.02.2019)
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 66.94 KB)
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Seletuskiri
(pdf, 384.99 KB)
Tegevuskava
(xlsx, 854.55 KB)
2014-2020.11.2.2 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine Fond: ESF
1.2.1.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2.1.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2.1.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine
16.09.2013 (muudetud)
Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.2 Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine Fond: ESF
1.2.2.1 Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.3 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Fond: ESF
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes

Lehed