Sa oled siin

Meetmepõhised õigusaktid

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
2014-2020.5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)
5.4.3-5.4.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
(pdf, 672.12 KB, kinnitatud 12.05.2020)
Seletuskiri
(docx, 77.79 KB)
2014-2020.5.4.5 Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
Avatud
(20.05.2020)
Riigi Tugiteenuste Keskus
5 Tehniline abi
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
5 Tehniline abi
5.1 Programmi juhtimine ja rakendamine Fond: ERDF
5.1.1 Programmi juhtimine ja rakendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
5 Tehniline abi
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
5 Tehniline abi
5.2 Informeerimine, avalikustamine ja arvutiseerimine Fond: ERDF
5.2.1 Informeerimine, avalikustamine ja arvutiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(pdf, 830.63 KB)
2014-2020.6.1.1 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimine
(pdf, 203.4 KB, kinnitatud 13.05.2016)
Seletuskiri
(docx, 26.21 KB)
2014-2020.6.1.2 Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(pdf, 295.79 KB)
2014-2020.6.2.1 Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus
6.2.1-6.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 295.79 KB)
2014-2020.6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 188.27 KB)
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 346.36 KB)
2014-2020.6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(pdf, 507.77 KB)
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 19.39 KB)
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas) Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(pdf, 285.81 KB)
2014-2020.6.4.1 Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.7 Veekaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.7 Veekaitse
2014-2020.7.1 Veemajanduse taristu arendamine Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(rtf, 276.07 KB)
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
Suletud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 603.91 KB)
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
Suletud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.7 Veekaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.7 Veekaitse
2014-2020.7.2 Saastunud alade ja veekogude korrastamine Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
2014-2020.7.2.1 Vanade A-kategooria jäätmehoidlate korrastamine
Katkestatud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 25.18 KB)
2014-2020.7.2.2 Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldalalade korrastamine
Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 25.18 KB)
2014-2020.7.2.2 Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldalalade korrastamine
Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 22.63 KB)
2014-2020.7.2.3 Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.1 Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(docx, 74.18 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine; 2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud. Suletud voorud II -IV. Avatud V voor 28.08.2020 kuni eelarve täitumiseni
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 20.24 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine; 2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud; 2014-2020.8.1.3 Kaitsealade infrastruktuuri arendamine; 2014-2020.8.1.5 Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine. Lõpetat
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Toetuse andmine RA tegevusteks: Pärnu jõestik (KAURi TART)
(pdf, 350.04 KB, kinnitatud 17.02.2021)
Seletuskiri
(docx, 24.8 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine
Lõpetatud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine
Peab olema „2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine; 2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud; 2014-2020.8.1.5 Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine. Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine
Meetme tegevused: 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.9. Voor on suletud.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 473.62 KB)
2014-2020.8.1.4 Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine
Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 25.22 KB)
2014-2020.8.1.6 Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive
Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.8.1.7 Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)
Avatud taotlemine: Vooluveekogude tervendamine voorud I, II ja III; Suletud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 24.8 KB)
2014-2020.8.1.7 Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)
Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 25.39 KB)
2014-2020.8.1.8 Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid
Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 42.7 KB)
2014-2020.8.1.9 Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud
Toetuse andmine RA tegevusteks: Ex-situ (RMK ebapärlikarp) (RMK TART); käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.2 Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(docx, 25.22 KB)
2014-2020.8.2.1 Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks
Lõpetatud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 656.63 KB)
2014-2020.8.2.2 Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 656.63 KB)
2014-2020.8.2.2 Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 456.43 KB)
2014-2020.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.1.1-9.1.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.9.1.2 Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
9.1.1-9.1.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus

Lehed