Sa oled siin

Meetmepõhised õigusaktid

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
(pdf, 213.36 KB, kinnitatud 04.04.2019)
Seletuskiri
(pdf, 605.68 KB)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 1006.68 KB)
Lisa vorm B
(pdf, 197.67 KB)
2014-2020.2.4.3 Haiglavõrgu tugevdamine riskipiirkonnas Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 301.82 KB)
lisa1.pdf
(pdf, 322.49 KB)
lisa2.pdf
(pdf, 209.3 KB)
lisa3.pdf
(pdf, 233.93 KB)
lisa4.pdf
(pdf, 262.6 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Võisiku Kodu reorganiseerimine
(pdf, 206.13 KB, kinnitatud 18.11.2020)
Seletuskiri
(pdf, 501.53 KB)
Finantsplaan ja eelarve
(pdf, 187.49 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 391.95 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 190.95 KB)
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.6 Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 586.35 KB)
2014-2020.2.6.1 Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 586.35 KB)
2014-2020.2.6.2 Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 586.35 KB)
2014-2020.2.6.3 Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 493.86 KB)
2014-2020.2.6.4 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.6.5 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
(pdf, 708.52 KB, kinnitatud 03.10.2019)
Seletuskiri
(pdf, 749.12 KB)
2014-2020.2.6.6 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.2.7.1 Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 592.51 KB)
lisa_3.xls
(xls, 39.5 KB)
lisa_4.xls
(xls, 38 KB)
2014-2020.2.7.2 Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 599.14 KB)
2014-2020.2.7.3 Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.63 KB)
2014-2020.2.7.4 Riskikäitumise ennetamine ning võrgustikutöö meetodil riskis olevate perede probleemide väljaselgitamine ja lahendamine ning turvalise elukeskkonna arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.1 Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Abivahendite kasutamise võimaldamine
(pdf, 209.72 KB, kinnitatud 03.09.2020)
Seletuskiri
(pdf, 528.97 KB)
Eelarve
(xlsx, 17.77 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 223.05 KB)
Eelarve
(xls, 44 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
(pdf, 218.32 KB, kinnitatud 20.03.2020)
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
(pdf, 220.75 KB, kinnitatud 20.03.2020)
Seletuskiri
(pdf, 297.43 KB)
Eelarve
(xlsx, 28.99 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Töövõimesüsteemi toetavad tegevused
(pdf, 302.4 KB, kinnitatud 14.12.2020)
Seletuskiri
(pdf, 216.39 KB)
Vorm B
(xlsx, 20.23 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 483.34 KB)
Raamtekst 2021-2023
(pdf, 930.08 KB)
Eelarve 2021-2023
(xlsx, 14.06 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Töövõime süsteemi toetavad tegevused
(pdf, 219.36 KB, kinnitatud 03.07.2018)
Seletuskiri
(pdf, 457.3 KB)
TATi kirjeldus
(pdf, 1.03 MB)
Eelarve
(xls, 37.5 KB)
2014-2020.3.1.3 Töövõime toetamise reformi elluviimine, spetsialistide koolitamine tööks vähenenud töövõimega inimestega, tegevusi toetava institutsioonidevahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse teavitamine
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
(pdf, 223.45 KB, kinnitatud 14.09.2021)
Seletuskiri
(pdf, 356.58 KB)
Eelarve
(xls, 39.5 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 294.68 KB)
Eelarve
(xlsx, 26.23 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.1 Investeeringud põllumajandustootmisse Fond: EAGGF
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.2 PM toodete töötlemise ja turustamise investeeringud Fond: EAGGF
3.2.1 PM toodete töötlemise ja turustamise investeeringud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.3 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas Fond: EAGGF
3.3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.4 Integreeritud maaparandus Fond: EAGGF
3.4.1 Integreeritud maaparandus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.5 Külade taastamine ja arendamine Fond: EAGGF
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.7 Metsamajandus Fond: EAGGF
3.7.1 Metsamajandus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.8 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine Fond: EAGGF
3.8.1 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.10 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine Fond: FIFG
3.10.1 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.11 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Fond: FIFG
3.11.1 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Lehed