Sa oled siin

Meetmepõhised õigusaktid

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine Fond: ERDF
3.2.2.1 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Fond: ERDF
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine Fond: ERDF
3.2.4.1 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.5 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.5.1 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.7 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.7.1 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.8 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.8.1 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond Fond: ERDF
3.2.9.1 Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.10 Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.10.1 Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.11 Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.11.1 Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.3 Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.3 Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud
3.3.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine (ÜF) Fond: CF
3.3.1.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine (ÜF) Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3.5 Infoühiskonna edendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.5 Infoühiskonna edendamine
3.5.1 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise programm Fond: ERDF
3.5.1.1 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise programm Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
3.5 Infoühiskonna edendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.5 Infoühiskonna edendamine
3.5.2 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Fond: ERDF
lingid.docx
(docx, 14.92 KB)
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Lehed