Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.22 Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm Fond: ERDF
3.1.22.1 Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm Sihtasutus KredEx
3.1.22.1 Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm Sihtasutus KredEx
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.23 Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine Fond: ERDF
3.1.23.1 Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.24 Riiklike turundusürituste programm Fond: ERDF
3.1.24.1 Riiklike turundusürituste programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.25 Ekspordi arendamise toetus Fond: ERDF
3.1.25.1 Ekspordi arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.26 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Fond: ERDF
3.1.26.1 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.26.1 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.26.1 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.27 Allutatud laenu programm Fond: ERDF
3.1.27.1 Allutatud laenu programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.28 Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamine Fond: ERDF
3.1.28.1 Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.29 Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede Fond: ERDF
3.1.29.1 Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.30 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine Fond: ERDF
3.1.30.1 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine Fond: ERDF
3.2.2.1 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2.2.1 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Fond: ERDF
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine Fond: ERDF
3.2.4.1 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.5 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.5.1 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.7 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.7.1 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.8 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.8.1 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond Fond: ERDF
3.2.9.1 Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.10 Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.10.1 Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.11 Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Fond: ERDF
3.2.11.1 Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine Sihtasutus Archimedes
3.3 Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.3 Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud
3.3.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine (ÜF) Fond: CF
3.3.1.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine (ÜF) Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3.5 Infoühiskonna edendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.5 Infoühiskonna edendamine
3.5.1 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise programm Fond: ERDF
3.5.1.1 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise programm Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
3.5 Infoühiskonna edendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.5 Infoühiskonna edendamine
3.5.2 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Fond: ERDF
lingid.docx
(docx, 14.92 KB)
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Lehed