Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.4 Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine Fond: ERDF
2.4.4.1 Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine Vaata lähemalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.5 Kompetentsikeskuste arendamine Fond: ERDF
2.4.5.1 Kompetentsikeskuste arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.6 Internetiühenduste arendamine Fond: ERDF
2.4.6.1 Internetiühenduste arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
2.5.1 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamisekeskuste ning huvikoolide kaasajastamine Fond: ERDF
2.5.1.1 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamisekeskuste ning huvikoolide kaasajastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Innove
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
2.5.2 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine Fond: ERDF
2.5.2.1 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Innove
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
2.5.3 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine Fond: ERDF
2.5.3.1 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Innove
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
2.6.1 Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine Fond: ERDF
2.6.1.1 Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
2.6.2 Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine Fond: ERDF
2.6.2.1 Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
2.6.3 Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
2.6.3.1 Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.2 Turismiinfosüsteemide arendamise programm Fond: ERDF
3.1.2.1 Turismiinfosüsteemide arendamise programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.2.1 Turismiinfosüsteemide arendamise programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.3 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Fond: ERDF
prog_tekst.pdf
(pdf, 138.24 KB)
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.5 Ettevõtja turismiturunduse toetamine Fond: ERDF
3.1.5.1 Ettevõtja turismiturunduse toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.6 Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord Fond: ERDF
3.1.6.1 Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.7 Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine Fond: ERDF
3.1.7.1 Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.8 Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamine Fond: ERDF
3.1.8.1 Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.9 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine Fond: ERDF
3.1.9.1 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.10 Ühisturunduse toetus Fond: ERDF
3.1.10.1 Ühisturunduse toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.11 Välismessitoetus Fond: ERDF
3.1.11.1 Välismessitoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.12 Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus Fond: ERDF
3.1.12.1 Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.13 Turismitoodete arendamise toetamine Fond: ERDF
3.1.13.1 Turismitoodete arendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.13.1 Turismitoodete arendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.15 Klastrite arendamise toetus Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 988.23 KB)
3.1.15.1 Klastrite arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.16 Ettevõtlusinkubatsiooni programm Fond: ERDF
3.1.16.1 Ettevõtlusinkubatsiooni programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.17 Innovatsiooniosakute toetusmeede Fond: ERDF
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.19 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Fond: ERDF
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.20 Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamine Fond: ERDF
3.1.20.1 Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.21 Loomemajanduse tugistruktuuride toetus Fond: ERDF
3.1.21.1 Loomemajanduse tugistruktuuride toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lehed