Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

1.5 Suurem haldusvõimekus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Fond: ESF
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
21.12.2010 (muudetud)
Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5 Suurem haldusvõimekus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Fond: ESF
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5 Suurem haldusvõimekus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.5 Maakondlike tugistruktuuride toetamine Fond: ESF
1.5.5.1 Maakondlike tugistruktuuride toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine Fond: CF
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.2 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine Fond: CF
2.1.2.1 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.3 Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine Fond: CF
2.1.3.1 Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.4 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava) Fond: CF
2.1.4.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1.4.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava) Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.5 Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel Fond: CF
2.1.5.1 Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.6 Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine Fond: CF
2.1.6.1 Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.7 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine Fond: CF
2.1.7.1 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.8 Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine Fond: CF
2.1.8.1 Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.9 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse Fond: CF
2.1.9.1 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.10 Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine) Fond: CF
2.1.10.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.1 Keskkonnajärelvalve arendamine Fond: ERDF
2.2.1.1 Keskkonnajärelvalve arendamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.2 Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine Fond: ERDF
2.2.2.1 Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.3 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine) Fond: ERDF
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.4 Keskkonnaseire arendamine Fond: ERDF
2.2.4.1 Keskkonnaseire arendamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2.4.1 Keskkonnaseire arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.6 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Investeeringute kava) Fond: ERDF
2.2.6.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Investeeringute kava) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.7 Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
2.2.7.1 Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.3 Energiamajanduse arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.1 Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest Fond: ERDF
2.3.1.1 Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest Sihtasutus KredEx
2.3 Energiamajanduse arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.2 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine Fond: ERDF
2.3.2.1 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine Sihtasutus KredEx
2.3 Energiamajanduse arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.3 Korterelamute renoveerimislaen Fond: ERDF
2.3.3.1 Korterelamute renoveerimislaen Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2.3 Energiamajanduse arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.4 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks Fond: ERDF
2.3.4.1 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.1 Kohalike avalike teenuste arendamine Fond: ERDF
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine Vaata lähemalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.2 Linnaliste piirkondade arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 624.14 KB)
2.4.2.1 Linnaliste piirkondade arendamine Vaata lähemalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Fond: ERDF
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lehed