Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega Fond: ESF
1.2.5.1 Kohandumine teadmistepõhise majandusega Sihtasutus Archimedes
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Fond: ESF
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Sihtasutus Innove
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Sihtasutus Innove
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.2 Tööelu kvaliteedi parandamine Fond: ESF
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3.2.1 Tööelu kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Fond: ESF
1.3.3.1 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
1.3.3.1 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.4 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Fond: ESF
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Fond: ESF
1.3.5.1 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Sihtasutus Innove
1.3.5.1 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Sihtasutus Innove
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Fond: ESF
1.4.1.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Sihtasutus KredEx
1.4.1.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Sihtasutus KredEx
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.2 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus Fond: ESF
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus Sihtasutus KredEx
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.3 Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm Fond: ESF
1.4.3.1 Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.4 Turismi teadlikkus- ja koolitusprogramm Fond: ESF
1.4.4.1 Turismi teadlikkus- ja koolitusprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.5 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Fond: ESF
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.6 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Fond: ESF
1.4.6.1 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4.6.1 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.7 Arendustöötajate kaasamise toetus Fond: ESF
1.4.7.1 Arendustöötajate kaasamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.8 Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm Fond: ESF
1.4.8.1 Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5 Suurem haldusvõimekus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Fond: ESF
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
03.01.2013 (muudetud)
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigikantselei
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
29.10.2013 (muudetud)
Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigikantselei
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
13.01.2014 (muudetud)
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 419.55 KB)
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus

Lehed