Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Fond: ESF
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Sihtasutus Innove
1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.2 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Fond: ESF
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.3 Võrdsed võimalused tööturul Fond: ESF
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.4 Haldussuutlikkuse tõstmine Fond: ESF
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.1 Ettevõtete arengu toetamine Fond: ERDF
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.2 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
2.2.1 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.3 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Fond: ERDF
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2 Ettevõtluse konkurentsivõime
2.4 Turismi arendamine Fond: ERDF
2.4.1 Turismi arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4.1 Turismi arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.1 Investeeringud põllumajandustootmisse Fond: EAGGF
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.2 PM toodete töötlemise ja turustamise investeeringud Fond: EAGGF
3.2.1 PM toodete töötlemise ja turustamise investeeringud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.3 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas Fond: EAGGF
3.3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.5 Külade taastamine ja arendamine Fond: EAGGF
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.7 Metsamajandus Fond: EAGGF
3.7.1 Metsamajandus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.8 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine Fond: EAGGF
3.8.1 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.10 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine Fond: FIFG
3.10.1 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.11 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Fond: FIFG
3.11.1 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3.11.1 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3.11.1 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
4.1.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.2 Keskkonna-infrastruktuur Fond: ERDF
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.3 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine Sihtasutus Innove
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.4 Haiglavõrgu reorganiseerimine Fond: ERDF
4.4.1 Haiglavõrgu reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.5 Infoühiskonna arendamine Fond: ERDF
4.5.1 Infoühiskonna arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.6 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng Fond: ERDF
4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lehed