Läbivad õigusaktid

Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus

Horisontaalsed  õigusaktid kohalduvad sõltumata sellest, millisest meetmest toetust antakse. Infot määruste kinnitamise kohta täiendatakse jooksvalt, sh lisatakse kehtivad avaldatud lingid.

Lehed

Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2004. a määrus nr 43 „Struktuuritoetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2004. a määrus nr 43 „Struktuuritoetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”
Õigusakt
25.02.2004

Lehed