Läbivad õigusaktid

Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus

Horisontaalsed  õigusaktid kohalduvad sõltumata sellest, millisest meetmest toetust antakse. Infot määruste kinnitamise kohta täiendatakse jooksvalt, sh lisatakse kehtivad avaldatud lingid.

Lehed

PERIOODI 2004–2006 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
PERIOODI 2004–2006 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Õigusakt
01.01.2004
Rahandusministri 14. juuli 2005. a määrus nr 53 „Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 14. juuli 2005. a määrus nr 53 „Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord”
Õigusakt
14.07.2005
Rahandusministri 15. juuli 2005. a määrus nr 54 „Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 15. juuli 2005. a määrus nr 54 „Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord”
Õigusakt
15.07.2015
Rahandusministri 19. augusti 2005. a määrus nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 19. augusti 2005. a määrus nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord”
Õigusakt
19.08.2005
Rahandusministri 2. aprilli 2007. a määrus nr 22 "Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord ja aruannete vormid"
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 2. aprilli 2007. a määrus nr 22 "Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord ja aruannete vormid"
Õigusakt
02.04.2007
Rahandusministri 27. veebruari 2006. a määrus nr 15 „Struktuuritoetuste abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 27. veebruari 2006. a määrus nr 15 „Struktuuritoetuste abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord”
Õigusakt
27.02.2006
Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määrus nr 231 „Struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste akrediteerimise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määrus nr 231 „Struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste akrediteerimise tingimused ja kord”
Õigusakt
01.09.2005
Rahandusministri 4. oktoobri 2005. a määrus nr 66 „Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 4. oktoobri 2005. a määrus nr 66 „Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord”
ÕigusaktSeletuskiri
04.10.2005
Rahandusministri 8. märtsi 2004. a määrus nr 29 „Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 8. märtsi 2004. a määrus nr 29 „Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord”
Õigusakt
08.03.2004
Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrus nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrus nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine”
Õigusakt
22.03.2004

Lehed