You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.4 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava) Fond: CF
2.1.4.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.5 Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel Fond: CF
2.1.5.1 Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.6 Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine Fond: CF
2.1.6.1 Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.7 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine Fond: CF
2.1.7.1 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.8 Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine Fond: CF
2.1.8.1 Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.9 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse Fond: CF
2.1.9.1 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse
2.1.10 Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine) Fond: CF
2.1.10.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.1 Keskkonnajärelvalve arendamine Fond: ERDF
2.2.1.1 Keskkonnajärelvalve arendamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.2 Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine Fond: ERDF
2.2.2.1 Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.3 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine) Fond: ERDF
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.4 Keskkonnaseire arendamine Fond: ERDF
2.2.4.1 Keskkonnaseire arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2.4.1 Keskkonnaseire arendamine Vaata lähemalt Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.6 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Investeeringute kava) Fond: ERDF
2.2.6.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Investeeringute kava) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine
2.2.7 Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
2.2.7.1 Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.3 Energiamajanduse arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.1 Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest Fond: ERDF
2.3.1.1 Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest Sihtasutus KredEx
2.3 Energiamajanduse arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.2 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine Fond: ERDF
2.3.2.1 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine Sihtasutus KredEx
2.3 Energiamajanduse arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.3 Korterelamute renoveerimislaen Fond: ERDF
2.3.3.1 Korterelamute renoveerimislaen Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2.3 Energiamajanduse arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.3 Energiamajanduse arendamine
2.3.4 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks Fond: ERDF
2.3.4.1 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.1 Kohalike avalike teenuste arendamine Fond: ERDF
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine Vaata lähemalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.2 Linnaliste piirkondade arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 624.14 KB)
2.4.2.1 Linnaliste piirkondade arendamine Vaata lähemalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Fond: ERDF
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.4 Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine Fond: ERDF
2.4.4.1 Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine Vaata lähemalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.5 Kompetentsikeskuste arendamine Fond: ERDF
2.4.5.1 Kompetentsikeskuste arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
2.4.6 Internetiühenduste arendamine Fond: ERDF
2.4.6.1 Internetiühenduste arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
2.5.1 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamisekeskuste ning huvikoolide kaasajastamine Fond: ERDF
2.5.1.1 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamisekeskuste ning huvikoolide kaasajastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Innove
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
2.5.2 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine Fond: ERDF
2.5.2.1 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Innove
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
2.5.3 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine Fond: ERDF
2.5.3.1 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine Vaata lähemalt Sihtasutus Innove
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
2.6.1 Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine Fond: ERDF
2.6.1.1 Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
2.6.2 Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine Fond: ERDF
2.6.2.1 Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
2.6.3 Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
2.6.3.1 Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.2 Turismiinfosüsteemide arendamise programm Fond: ERDF
3.1.2.1 Turismiinfosüsteemide arendamise programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.2.1 Turismiinfosüsteemide arendamise programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.3 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Fond: ERDF
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx

Pages