You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.3 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Fond: ERDF
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
prog_tekst.pdf
(pdf, 138.24 KB)
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3.1.3.1 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Sihtasutus KredEx
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.5 Ettevõtja turismiturunduse toetamine Fond: ERDF
3.1.5.1 Ettevõtja turismiturunduse toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.6 Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord Fond: ERDF
3.1.6.1 Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.7 Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine Fond: ERDF
3.1.7.1 Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.8 Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamine Fond: ERDF
3.1.8.1 Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.9 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine Fond: ERDF
3.1.9.1 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.10 Ühisturunduse toetus Fond: ERDF
3.1.10.1 Ühisturunduse toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.11 Välismessitoetus Fond: ERDF
3.1.11.1 Välismessitoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.12 Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus Fond: ERDF
3.1.12.1 Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.13 Turismitoodete arendamise toetamine Fond: ERDF
3.1.13.1 Turismitoodete arendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.13.1 Turismitoodete arendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.15 Klastrite arendamise toetus Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 988.23 KB)
3.1.15.1 Klastrite arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.16 Ettevõtlusinkubatsiooni programm Fond: ERDF
3.1.16.1 Ettevõtlusinkubatsiooni programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.17 Innovatsiooniosakute toetusmeede Fond: ERDF
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.19 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Fond: ERDF
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
3.1.19.1 Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm Sihtasutus KredEx
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.20 Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamine Fond: ERDF
3.1.20.1 Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.21 Loomemajanduse tugistruktuuride toetus Fond: ERDF
3.1.21.1 Loomemajanduse tugistruktuuride toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.22 Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm Fond: ERDF
3.1.22.1 Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm Sihtasutus KredEx
3.1.22.1 Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm Sihtasutus KredEx
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.23 Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine Fond: ERDF
3.1.23.1 Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.24 Riiklike turundusürituste programm Fond: ERDF
3.1.24.1 Riiklike turundusürituste programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.25 Ekspordi arendamise toetus Fond: ERDF
3.1.25.1 Ekspordi arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.26 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Fond: ERDF
3.1.26.1 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.26.1 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.26.1 Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm "Start-up Eesti" Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.27 Allutatud laenu programm Fond: ERDF
3.1.27.1 Allutatud laenu programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.28 Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamine Fond: ERDF
3.1.28.1 Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.29 Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede Fond: ERDF
3.1.29.1 Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
3.1.30 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine Fond: ERDF
3.1.30.1 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine Fond: ERDF
3.2.2.1 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine Sihtasutus Archimedes

Pages