Measure-based legislations

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.11 IKT teenuste taristu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
2014-2020.11.2 Nutika teenuste taristu arendamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(docx, 66.94 KB)
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Nutikas teenuste taristu arendamine- investeeringute kavad
(pdf, 401.53 KB, kinnitatud 09.02.2019)
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 384.99 KB)
Tegevuskava
(xlsx, 854.55 KB)
2014-2020.11.2.2 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Inimressursi koolitus ja arendamine
(pdf, 273.65 KB, kinnitatud 02.02.2021)
Seletuskiri
(pdf, 448.66 KB)
Lisa
(pdf, 687.68 KB)
2014-2020.12.1.1 Inimressursi koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Tippjuhtide arendamine
(pdf, 273.65 KB, kinnitatud 02.02.2021)
Seletuskiri
(pdf, 448.66 KB)
Lisa
(pdf, 613.4 KB)
2014-2020.12.1.2 Tippjuhtide arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 448.66 KB)
Lisa
(pdf, 660.66 KB)
2014-2020.12.1.3 Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Arendusvõimekuse programm
(pdf, 97.2 KB, kinnitatud 08.01.2019)
Seletuskiri
(docx, 32.1 KB)
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 241.96 KB)
Seletuskiri
(pdf, 319.4 KB)
kk_teenustasemed.pdf
(pdf, 664.18 KB)
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.2 Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine
(pdf, 87.55 KB, kinnitatud 12.02.2021)
Seletuskiri
(pdf, 1.12 MB)
2014-2020.12.2.1 Mõjude hindamise süsteemi arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.12.2.2 Kaasamise arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.3 Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.4 Strateegilise juhtimine arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmad
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmad
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmad
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused. Alusdokument asub tegevuse 12.2.1 all.
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 373.01 KB)
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs) Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 575.28 KB)
2014-2020.12.3.2 Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.13 Tehniline abi
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.13 Tehniline abi
2014-2020.13.1 Tehniline abi Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 KB)
2014-2020.13.1.1 Tehniline abi (ERF) Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 KB)
2014-2020.13.1.2 Tehniline abi (ÜF) Riigi Tugiteenuste Keskus

Pages