Measure-based legislations

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 734.63 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 523.12 KB)
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.5 IKT programm Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.5.1 IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.6 Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
2014-2020.4.6.1 Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(docx, 28.2 KB)
2014-2020.5.1.1 Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.1.1 Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 355.92 KB)
2014-2020.5.1.2 Starditoetus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 86.91 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 516.6 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 72.29 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 61.38 KB)
2014-2020.5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 462.47 KB)
5.1.7_tart_lisa_1.xlsx
(xlsx, 12.57 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 761.26 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 139.67 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 274.33 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.2 Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Laenude- ja tagatiste leping
(pdf, 1.56 MB, kinnitatud 12.12.2018)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Ekspordi krediidikindlustuse leping
(docx, 38.28 KB, kinnitatud 21.12.2015)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Fondi Leping
(docx, 116.97 KB, kinnitatud 01.03.2016)
2014-2020.5.2.2 Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.3 Loomemajanduse arendamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitavad 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 276.1 KB)
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 282.52 KB)
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitavad 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitav 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.4 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitav 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 355.16 KB)
2014-2020.5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.3.6 Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
(pdf, 419.37 KB, kinnitatud 25.01.2016)
Seletuskiri
(pdf, 453.58 KB)
2014-2020.5.4.1 Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 1.44 MB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 317.16 KB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 515.57 KB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 681.98 KB)
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
5.4.3-5.4.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)
5.4.3-5.4.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
(pdf, 672.12 KB, kinnitatud 12.05.2020)
Seletuskiri
(docx, 77.79 KB)
2014-2020.5.4.5 Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
Avatud
(20.05.2020)
Riigi Tugiteenuste Keskus

Pages