Measure-based legislations

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.1 Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 483.34 KB)
Raamtekst 2021-2023
(pdf, 930.08 KB)
Eelarve 2021-2023
(xlsx, 14.06 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Töövõimesüsteemi toetavad tegevused
(pdf, 302.4 KB, kinnitatud 14.12.2020)
Seletuskiri
(pdf, 216.39 KB)
Vorm B
(xlsx, 20.23 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
(pdf, 218.32 KB, kinnitatud 20.03.2020)
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
(pdf, 220.75 KB, kinnitatud 20.03.2020)
Seletuskiri
(pdf, 297.43 KB)
Eelarve
(xlsx, 28.99 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Töövõime süsteemi toetavad tegevused
(pdf, 219.36 KB, kinnitatud 03.07.2018)
Seletuskiri
(pdf, 457.3 KB)
TATi kirjeldus
(pdf, 1.03 MB)
Eelarve
(xls, 37.5 KB)
2014-2020.3.1.3 Töövõime toetamise reformi elluviimine, spetsialistide koolitamine tööks vähenenud töövõimega inimestega, tegevusi toetava institutsioonidevahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse teavitamine
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 294.68 KB)
Eelarve
(xlsx, 26.23 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
(pdf, 223.45 KB, kinnitatud 14.09.2021)
Seletuskiri
(pdf, 356.58 KB)
Eelarve
(xls, 39.5 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.2 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 638.14 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.4 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
TeaMe+ toetuse andmise tingimused
(pdf, 299.31 KB, kinnitatud 22.12.2020)
Seletuskiri
(pdf, 421.93 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.2.2 Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Innovatsioonialase teadlikkuse ja võimekuse tõstmine
(pdf, 562.54 KB, kinnitatud 18.01.2021)
Seletuskiri
(pdf, 831.89 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 526.62 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 985.95 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 201.53 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Nõudluspoole poliitikad käskkiri
(pdf, 489.95 KB, kinnitatud 28.09.2015)
Seletuskiri
(pdf, 348.71 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 692.57 KB)
2014-2020.4.2.6 Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 645.77 KB)
2014-2020.4.2.7 Maavarade uurimiseks ja kasutamiseks vajaliku teadus- ja arendustöö tugitegevuste läbiviimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(docx, 59.35 KB)
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine
Suletud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 720.72 KB)
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine
Suletud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 70.06 KB)
2014-2020.4.3.2 Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine
Lõpetatud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 22.63 KB)
2014-2020.4.3.3 Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine
Käimasolev
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 46.06 KB)
2014-2020.4.3.4 Energia- ja ressursiauditite läbiviimine
Suletud
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 656.57 KB)
2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine
Avatud taotlemine: Jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine I ja II voor; Jäätmete ringlussevõtu toetamine III ja IV. Suletud.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(docx, 90.44 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 613.99 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Pages