Measure-based legislations

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.4 Integreeritud maaparandus Fond: EAGGF
3.4.1 Integreeritud maaparandus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Fond: ESF
1.1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.2 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Fond: ESF
1.1.2.1 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2008.a käskkiri nr 718
(pdf, 236.44 KB, kinnitatud 19.03.2012)
1.1.2.1 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.3 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Fond: ESF
1.1.3.1 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.3.1 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.4 Keeleõppe arendamine Fond: ESF
1.1.4.1 Keeleõppe arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.4.1 Keeleõppe arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.5 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Fond: ESF
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.6 Täiskasvanuhariduse arendamine Fond: ESF
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine
19.03.2012 (muudetud)
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine
08.04.2015 (muudetud)
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.7 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Fond: ESF
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.8 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine Fond: ESF
1.1.8.1 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine Sihtasutus Innove
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.9 Keskkonnahariduse arendamine Fond: ERDF
1.1.9.1 Keskkonnahariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
lisa_1_jl_1.pdf
(pdf, 121.81 KB)
lisa_2_jl.pdf
(pdf, 62.39 KB)
lisa_3_jl.pdf
(pdf, 465.95 KB)
lisa_4_jl_1.pdf
(pdf, 298.92 KB)
1.1.9.1 Keskkonnahariduse arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine Fond: ESF
1.2.1.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2.1.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine
16.09.2013 (muudetud)
Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2.1.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.2 Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine Fond: ESF
1.2.2.1 Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.3 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Fond: ESF
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
1.2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduse eelisarendamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine Fond: ESF
1.2.4.1 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine Sihtasutus Archimedes
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.2 Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine
1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega Fond: ESF
1.2.5.1 Kohandumine teadmistepõhise majandusega Sihtasutus Archimedes

Pages