You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Abifond.14.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks Fond: Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD)
Seletuskiri
(pdf, 448.07 KB)
eelarve.pdf
(pdf, 186.63 KB)
Abifond.14.1.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks - toidu ostmine ja jagamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 2.32 MB)
Eelarve
(pdf, 122.3 KB)
Abifond.14.1.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks - toidu ostmine ja jagamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1 Inimressursi arendamine
1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Fond: ESF
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Sihtasutus Innove
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1 Inimressursi arendamine
1.2 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Fond: ESF
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1 Inimressursi arendamine
1.3 Võrdsed võimalused tööturul Fond: ESF
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1 Inimressursi arendamine
1.4 Haldussuutlikkuse tõstmine Fond: ESF
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 368.57 KB)
2014-2020.1.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.10.1 Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
2014-2020.10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
Seletuskiri
(docx, 77.79 KB)
2014-2020.10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.1.2 Uute maanteede ehitamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
(pdf, 358.78 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 446.02 KB)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 390 KB)
2014-2020.1.2.2 Noorsootöötajate koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.10.2 Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine Fond: Ühtekuuluvusfond (CF)
Seletuskiri
(doc, 43.5 KB)
2014-2020.10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine ja parandamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 571.14 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Koolide IKT taristu
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.1.3.2 Koolide IKT taristu Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
2014-2020.1.5.1 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 871.41 KB)
2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 633.51 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.1.5.4 Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Pages